Hlas univerzít

Bratislava, 17. januára 2020 - Prezidentka SR Zuzana Čaputová prijala v piatok 17. januára 2020 v Prezidentskom paláci v Bratislave členov Slovenskej rektorskej konferencie (SRK) a členov predsedníctva Slovenskej akadémie vied.

Orgán reprezentácie vysokých škôl na slávnostnom novoročnom prijatí zastupovalo široké spektrum rektoriek a rektorov slovenských vysokých škôl a univerzít, ktorí ocenili pozvanie do Prezidentského paláca.

V úvode svojho príhovoru prezident SRK prof. Rudolf Kropil uviedol, že pozvanie prezidentky SR vníma ako vyjadrenie jej úprimného záujmu o vzdelávanie mladej generácie, ale aj o vedu, výskum, inovácie a umenie. „Verím, že budete podporovať naše priority v prospech vysokých škôl, v prospech vzdelanosti a pokroku na Slovensku“, poznamenal. Ďalej prof. Rudolf Kropil zdôraznil, že rozvoj infraštruktúry vysokých škôl by pozitívne ovplyvnilo zásadnejšie využívanie štrukturálnych fondov. Vo svojom príhovore pripomenul: „Vysoké školy nevyhnutne potrebujú komplexný, moderne poňatý zákon o vysokých školách, ktorý podporí najmä flexibilné riadenie. Pre zabezpečenie kvality vysokoškolského vzdelávania, moderného výskumu, ako aj zabezpečenie stability a rozvoja našich inštitúcií potrebujeme množstvo invencií pri napĺňaní poslaní našich univerzít vo všetkých oblastiach ich činnosti v duchu hodnôt demokracie, humanizmu a tolerancie“.

Prezidentka SR Zuzana Čaputová poďakovala za obrovské množstvo práce, ktorú vysoké školy a akadémia vied v uplynulom období vykonali pre spoločnosť, pre rozvoj vedeckého potenciálu a celkový rozvoj vzdelanosti a kultúrnosti obyvateľstva. Okrem poďakovania zaželala všetkým učiteľom, vedcom, zamestnancom, doktorandom a študentom veľa úspechov v novom roku. Zdôraznila, že žiadna moderná krajina sa nemôže rozvíjať bez rozvoja vedy a vzdelanosti. Je nevyhnutné, aby na Slovensku vznikali centrá vzdelávacej a vedeckej excelentnosti, a to v oveľa väčšej miere, ako doteraz.

Autor: Ľubica Benková

Fotografia: SRK

 

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.