Hlas univerzít

Individuálni členovia

Riaditeľ:

  • Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD.

Zástupcovia riaditeľa:

  • Dr. h. c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD.
  • prof. PaedDr. Tomáš Lengyelfalusy, PhD. 
  • prof. RNDr. Libor Vozár, CSc.

Dozorná rada Inštitútu SRK

Predseda: TBA

Členovia:

  • doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD. (začiatok funkčného obdobia od 18. októbra 2022)
  • Dr. h.  c.  prof. Ing. Edita Hekelová, PhD. (začiatok funkčného obdobia od 21. apríla 2021)
  • doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD. (začiatok funkčného obdobia od 18. októbra 2022)

 

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.