Slovenská rektorská konferencia

Slovenská rektorská konferencia (SRK) je podľa zákona č. 131/2002 Z. z.
o vysokých školách jedným z troch orgánov reprezentujúcich
vysoké školy v Slovenskej republike.

Prezídium Slovenskej rektorskej konferencie zvoláva tlačovú konferenciu pri príležitosti konania 86. zasadnutia SRK na Akadémii ozbrojených síl generála M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši. Tlačová konferencia sa bude konať dňa 7. decembra 2018 o 14,00 h. Rokovanie SRK sa bude venovať aktuálnym témam vysokého školstva, vzdelávania, vedy a výskumu, vrátane aplikácie ustanovení zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania. Súčasťou plánovaných diskusií bude financovanie verejných vysokých škôl zo štátneho rozpočtu v roku 2019 a vyjadrenie k pripravovanému zákonu týkajúceho sa odnímania akademických titulov a návrhu štátnych programov výskumu a vývoja.

Nakoľko hostiteľom podujatia je vojenský priestor pripomíname potrebu preukázania sa pri vstupe dokladom totožnosti.

  • Pozvánka na tlačovú konferenciu TU.

Spracoval: Jozef Žuffa, PR a médiá 

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.