Hlas univerzít

Prezidenta Slovenskej rektorskej konferencie Rudolfa Kropila prijal dňa 28. 6. 2016 minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan. Na spoločnom rokovaní sa ďalej zúčastnili poradca ministra Peter Mederly a generálny riaditeľ Sekcie vysokých škôl Jozef Jurkovič. Témami spoločného rokovania predstaviteľov SRK a rezortného ministerstva boli personálne návrhy na členov Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR, avizované legislatívne procesy a návrhy  zmien v procesoch zabezpečovania kvality  na slovenských vysokých školách.

Prezident SRK pozval ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR na najbližšie zasadnutie SRK, ktoré sa uskutoční v priebehu júla 2016.

V Bratislave 28. 6. 2016

Za správnosť: Mária Čikešová

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.