Hlas univerzít

Bratislava, 28. apríla 2020 - Hlavnou témou telefonického rozhovoru prezidenta Slovenskej rektorskej konferencie prof. Rudolfa Kropila a  predsedu Českej konferencie rektorov prof. Petra Skleničku, ktorý sa uskutočnil 27. apríla 2020, bolo postupné uvoľňovanie režimu pre študentov a učiteľov českých a slovenských vysokých škôl, ktorí študujú alebo pracujú na území druhého štátu.

Prezident SRK prof. Rudolf Kropil uviedol: „Blízkosť našich dvoch krajín a možnosť študovať v druhej krajine v materinskom jazyku sa prirodzene odráža vo vysokom počte Slovákov na českých vysokých školách a Čechov na slovenských univerzitách. Je v záujme vysokých škôl oboch krajín uvoľniť režim na hraniciach a umožniť ukončenie semestra, vykonať prijímacie skúšky, ako aj štátne záverečné skúšky, samozrejme pri dodržaní štátmi definovaných podmienok obmedzeného režimu na vysokých školách.“

Na vysokých školách v Českej republike študuje približne 45 tisíc študentov z iných krajín, z toho je cca 21 tisíc zo Slovenska. Predstavuje to takmer 8,5 % z  celkového počtu študentov v ČR. Naopak, na Slovensku študuje podľa štatistiky UNESCO z roku 2018 takmer 4 tisíc študentov z Česka, čo predstavuje cca 4 % zo všetkých vysokoškolských študentov na Slovensku. 

 „Problematika zahraničných študentov je pravdepodobne najcitlivejším miestom uvoľňovania obmedzenej prevádzky vysokých škôl. Obidve krajiny zvládajú doterajší boj s pandémiou veľmi dobre, a preto sa domnievame, že je logické, aby možnosti pokračovať v štúdiu alebo učiť a pracovať na výskumných projektoch  boli medzi našimi dvoma štátmi uvoľnené prioritne“, uviedol prof. Petr Sklenička.

Najvyšší predstavitelia jedného z orgánov reprezentácie vysokých škôl v Čechách a na Slovensku sa zhodli, že uprednostňujú režim, ktorý by pre študentov aj pedagógov po príchode do druhej krajiny alebo po návrate domov nevyžadoval povinnú karanténu. Rovnako preferujú, aby uvoľnenie cezhraničného režimu pre vysokoškolských študentov a pedagógov medzi Českom a Slovenskom bolo jedným z prvých krokov otvárania hraníc po núdzovom stave, resp. mimoriadnej situácii. Obidvaja predstavitelia prediskutované opatrenia navrhnú ministrom školstva v oboch štátoch.

Súvisiace informácie:

Tlačová správa v pdf verzii: TS

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.