Hlas univerzít

Českí a slovenskí rektori a rektorky sa stretli na spoločnom zasadnutí v Trnave. Na slávnostnej časti sa zúčastnili aj minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR Tomáš Drucker a veľvyslanec Českej republiky na Slovensku JE Rudolf Jindrák. Na pracovnej časti zasadnutia sa zúčastnil ako hosť štátny tajomník ministerstva školstva Robert Zsembera. Českú konferenciu rektorov viedla Milena Králíčková, predsedníčka a rektorka Karlovej univerzity. Spoločnému zasadnutiu predsedal prezident Slovenskej rektorskej konferencie Vladimír Hiadlovský, rektor Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Hostiteľkou zasadnutia bola rektorka Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave – Katarína Slobodová Nováková.

Na spoločnom zasadnutí rektori a rektorky vysokých škôl a univerzít Českej republiky a Slovenskej republiky hovorili o bezpečnosti vysokých škôl, o aktuálnych témach z oblasti vysokoškolského vzdelávania, zabezpečovania kvality, vedy, výskumu, umenia a ďalšej tvorivej činnosti, ako aj o financovaní a rozpočtoch vysokých škôl.

Rektori a rektorky odmietli akékoľvek formy násilia a teroru a vyzvali k rešpektovaniu demokratických hodnôt a princípov.

Zhodli sa, že spoločným cieľom predstaviteľov vysokých škôl je zaistiť, aby univerzity boli bezpečnými miestami pre študentov a zamestnancov. Žiadajú vlády ČR a SR venovať zvýšenú pozornosť nielen ochrane tzv. mäkkých cieľov, ale aj kybernetickej bezpečnosti, eliminácii cudzieho zasahovania a posilňovaniu strategickej autonómie, bezpečnosti výskumu a bezpečnosti poznatkov.

V súlade s odporúčaniami svetových organizácií a medzinárodných akademických asociácií obe rektorské konferencie žiadajú vlády ČR a SR zabezpečiť adekvátne zdroje, aby vysoké školy mohli byť atraktívnymi inštitúciami pre domácich a zahraničných študentov a akademikov a mohli napĺňať svoje poslanie. Investície z verejných zdrojov do vysokého školstva a investície do vedy, výskumu a inovácií by mali byť podľa ČKR a SRK na úrovni priemeru vyspelých štátov OECD.

ČKR a SRK dlhodobo považujú inštitucionálnu autonómiu a akademické slobody za súčasť základných princípov moderných univerzít, ktoré rozvíjajú svoje inštitucionálne profily a efektívne plnia svoje poslanie. Rektori a rektorky trvajú na tom, že všetky zmeny týkajúce sa vysokých škôl majú byť prediskutované s ich oficiálnymi reprezentáciami.

Európsku úniu považujú za garanta demokracie a plurality názorov, ale aj inštitucionálnej autonómie a akademických slobôd. Akademické slobody sú neoddeliteľne spojené s demokraciou, právnym štátom a ľudskými právami. Tieto zásady sú zaručené v Charte základných práv EÚ. Preto občanom ČR a SR odporúčajú, aby využili svoj hlas vo voľbách do Európskeho parlamentu, ktoré sa konajú v ČR v dňoch 7. a 8. 6. 2024 a v SR dňa 8. 6. 2024.

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.