Hlas univerzít

Slovenská rektorská konferencia ("SRK") podporuje Vyhlásenie ústavných činiteľov k prioritám členstva Slovenskej republiky v Európskej únii a v Severoatlantickej aliancii, ktoré deklarovali prezident SR, predseda Národnej rady SR a predseda vlády SR dňa 23. októbra 2017. Hospodársky, kultúrny a demokratický rozvoj slovenskej spoločnosti, ktorej súčasťou je vysoké školstvo, veda a výskum, je možný v pevnom a bezpečnom politickom rámci, ktorým je členstvo SR v Európskej únii a v Severoatlantickej aliancii. Vysoké školy v SR sa preto hlásia k zodpovednej proeurópskej a proatlantickej orientácii SR.

Vyhlásenie ústavných činiteľov k prioritám členstva Slovenskej republiky v Európskej únii a v Severoatlantickej aliancii, ktoré deklarovali prezident SR, predseda Národnej rady SR a predseda vlády SR dňa 23. októbra 2017 - https://www.prezident.sk/article/vyhlasenie-prezidenta-predsedu-narodnej-rady-a-predsedu-vlady-k-eu-a-nato/

Bratislava 27. 10. 2017

Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD., prezident SRK

Foto: EC Audiovisual Service

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.