Slovenská rektorská konferencia

Slovenská rektorská konferencia (SRK) je podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách jedným z troch orgánov reprezentujúcich vysoké školy v Slovenskej republike.

O histórii vzniku Klubu rektorov českých a slovenských vysokých škôl v 1990 - linka.

Slovenská rektorská konferencia vznikla zo Slovenskej sekcie Klubu rektorov českých a slovenských vysokých škôl 25. 11. 1992.

Zoznam prezidentov SRK:

 • 1992 – 1996 prof. MUDr. Juraj Švec, DrSc., rektor Univerzity Komenského v Bratislave (+ 18. 2. 2016)
 • 1996 - 1997 prof. Ing. arch. Štefan Šlachta PhD., rektor Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave (+ 26.5.2016)
 • 1997 - 1998 Dr. h. c. prof. Ing. Juraj Stern, PhD., rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave
 • 14. 4. 1998 – 27. 1. 2000 doc. Ing. Igor Hudoba, CSc., rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
 • 28.1. 2000 - 3. 7. 2000 Dr. h. c. prof. Ing. Miloš Somora, CSc., rektor Technickej univerzity v Košiciach
 • 4. 7. 2000 – 30. 6. 2002 prof. Ing. Milan Dado, CSc., rektor Žilinskej univerzity v Žiline
 • 1. 7. 2002 – 30. 6. 2005 mult. Dr. h. c. prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc., rektor Technickej univerzity v Košiciach
 • 1. 7. 2005 – 30. 6. 2009 prof. Ing. Vladimír Báleš, DrSc., rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
 • 1. 7. 2009 - 4. 6. 2010 zastupoval SRK viceprezident prof. Ing. Ján Bujňák, CSc. rektor Žilinskej univerzity v Žiline
 • 5. 6. 2010 - 4. 6. 2014 prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
 • 5. 6. 2014 - doteraz prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc., rektor Technickej univerzity vo Zvolene

Menný zoznam členov a členiek SRK od 25. 11. 1992 do 20. 3. 2013 - priebežne aktualizovaný, v prípade záujmu doplniť údaje kontaktujte srk (at) srk.sk

Fotografie:

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.