Slovenská rektorská konferencia

Slovenská rektorská konferencia (SRK) je podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách jedným z troch orgánov reprezentujúcich vysoké školy v Slovenskej republike.

O histórii vzniku Klubu rektorov českých a slovenských vysokých škôl v 1990 - linka.

Slovenská rektorská konferencia vznikla zo Slovenskej sekcie Klubu rektorov českých a slovenských vysokých škôl 25. 11. 1992.

Zoznam prezidentov SRK:

Menný zoznam členov a členiek SRK od 25. 11. 1992 do 20. 3. 2013 - priebežne aktualizovaný, v prípade záujmu doplniť údaje kontaktujte srk (at) srk.sk

Fotografie:

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.