Hlas univerzít

Slovenská rektorská konferencia vznikla ako Slovenská sekcia Klubu rektorov českých a slovenských vysokých škôl 25. 11. 1992. O histórii vzniku Klubu rektorov českých a slovenských vysokých škôl v 1990 - linka. Slovenská rektorská konferencia ako občianske združenie bola registrovaná na Ministerstve vnútra SR dňa 24. 6. 1997 pod č. VVS/1-900/90-12628 (aktuálne ako Inštitút Slvoenskej rektorskej konferencie). Transformácia Slovenskej rektorskej konferencie - občianského združenia na orgán reprezentácie vysokých škôl prebehla v súlade so zákonom o vysokých školách (č. 131/2002 Z. z.).

Zoznam prezidentov SRK:

Menné zoznamy členov a členiek SRK:

V prípade záujmu o doplnenie údajov kontaktujte srk (at) srk.sk

Fotografie:

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.