Hlas univerzít

Pracovné komisie SRK pripravujú podklady pre uznesenia alebo návrhy stanovísk pre SRK.

 

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.