Hlas univerzít

Zápisnice zo zasadnutí SRK od roku 2004:

2020  92 I 93 I 94 + príloha č. 2 I Mimoriadne zasadnutie I 95

2019  87 + príloha č. 1 a príloha č. 2 I 88 + príloha č. 3 I 89 + príloha č. 2 a príloha č. 3 I 90 I 91

2018  83 I 84 + príloha č. 1, príloha č. 2 I Mimoriadne zasadnutie + príloha č. 1 I 85 + príloha č. 6 I 86 + príloha č. 1

2017 80 I 81 I 82

2016 74 I 75 + príloha I Mimoriadne zasadnutie I 76 + príloha č. 1, príloha č. 2, príloha č. 3 I 77 + príloha I 78 + príloha I 79

2015  70 I 71 I  72 I 73 I

 2014  66 I Mimoriadne zasadnutie + príloha I 67 + prílohy I 68 + príloha I 69 I

2013  64 I 65 I

2012  61 I 62 + prílohy I 63 I

2011 56 I 57 I 58 I 59 I 60

2010 52 I 53 I 54 I 55

2009 48 | 49 | 50 | 51

2008 43 | 44 | 45 | 46 | 47

2007 38 | 39 | 40 | 41 | 42

2006 34 | 35 | 36 | 37

2005 31 | 32 | 33

2004 28 | 29 | 30

 

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.