Slovenská rektorská konferencia

Slovenská rektorská konferencia (SRK) je podľa zákona č. 131/2002 Z. z.
o vysokých školách jedným z troch orgánov reprezentujúcich
vysoké školy v Slovenskej republike.

Zápisnice zo zasadnutí SRK od roku 2004.

2011 56 I 57 I 58 I 59 I 60

2010 52 I 53 I 54 I 55

2009 48 | 49 | 50 | 51

2008 43 | 44 | 45 | 46 | 47

2007 38 | 39 | 40 | 41 | 42

2006 34 | 35 | 36 | 37

2005 31 | 32 | 33

2004 28 | 29 | 30

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.