Hlas univerzít

Bratislava 14. 2. 2023

Generálny sekretariát Rady Európskej únie zorganizoval v dňoch 2. a 3. februára 2023 simulácie rokovaní študentmi z členských krajín (ConSIMium). Slovenským partnerom projektu bola Slovenská rektorská konferencia.

Študentskí delegáti a národní koordinátori mali príležitosť zažiť na vlastnej koži rokovania expertov, veľvyslancov, ministrov a predsedov vlád alebo si vyskúšať úlohu novinárov. Celý projekt sa tematicky venoval agende Zelenej Európy, študenti rokovali o budovaní infraštruktúry pre elektromobily a stanovení výkonnostných emisných noriem CO2 pre nové osobné automobily a ľahké úžitkové vozidlá.

V slovenskej delegácii vystupovala Nikoletta Eliášová z Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach ako predsedníčka vlády a vedúca celej delegácie. Jej úlohou bolo vystúpiť v úvodnom príhovore k novinárom, v slovenskej delegácii bol novinárom Viktor Palko zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Nasledovala účasť slovenského zástupcu na simulácii rokovania Európskej rady. Funkcia ministra pripadla Patrikovi Ondrejechovi z Trnavskej univerzity v Trnave. Národní experti Lucia Tkáčová z Technickej univerzity v Košiciach a Matúš Maršala z Ekonomickej univerzity v Bratislave sa zúčastnili na rokovaní tzv. Working parties. Veľvyslankyňou bola Lenka Mačugová zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, jej úlohou bolo informovať ministra o pokroku a vývoji rokovaní a zúčastniť sa na rokovaní COREPER. Študentov sprevádzal národný koordinátor, ktorým bol Vladimír Müller z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Slovenskí študenti mali príležitosť stretnúť sa ešte pred simuláciou s pracovníkmi Stáleho zastúpenia SR pri EK v Bruseli, ktorí im pomohli zorientovať sa v problematike.

Lenka o svojej skúsenosti hovorí: "Som vďačná za túto skúsenosť a priala by som ju zažiť aj študentom napr. ako simuláciu na úrovni univerzity a podobne. Vedieť v pokoji vyjednávať, správne argumentovať a slušne čakať na slovo je niečo, čo potrebuje vedieť každý. Rovnako rozlíšiť v akej situácii je naša krajina a čo si môžeme dovoliť. Kompromis je silná vec."

Patrik rekapituluje: „Mne prischla úloha ministra, takže som mal finálne slovo spoločne s hlavami ostatných štátov pri úpravách návrhov. Sedieť priamo v meeting room v Budove Európa, obhajujúc slovenské záujmy pred všetkými, bol zážitok na celý život. Všetko sa simulovalo čo najbližšie k realite, nechýbali doorstep declarations, tlačové konferencie, závery, priame prenosy. Pre toto má zmysel veriť v svoje sny a ciele!"

Viktor o úlohe novinára: "V úlohe novinára som bol prítomný pri „doorstep declarations“, kde som mal možnosť klásť otázky hlavám štátov všetkých zúčastnených krajín EÚ. Po rokovaní nasledovala konferencia, na ktorej som sa dozvedel všetky informácie o rokovaní, z ktorých som napísal krátky článok pre „slovenské noviny“. Posledný deň simulácie som mal možnosť nahliadnuť do zákulisia chodu Rady EÚ a sledovať organizáciu kamier, audiovizuálnu choreografiu a organizáciu celého technického tímu Rady EÚ."

Národný koordinátor Vladimír uzatvára: "Simulácia ConSIMium predstavovala jedinečnú príležitosť pre študentov vyskúšať si najautentickejšiu formu presadzovania záujmov v oblasti politík EÚ. Skúsenosť ešte bola umocnená prítomnosťou predstaviteľov Európskej komisie, Generálneho sekretariátu Rady a predsedníctva, ktorí na danej legislatíve reálne pracujú. Slovenskí študenti patrili medzi najaktívnejších participantov a zásadným spôsobom prispeli k procesu dosahovania záverečného kompromisu."

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.