Hlas univerzít

Bratislava, 10. marca 2020 Vysoké školy a univerzity na Slovensku prijali v posledných dňoch opatrenia a usmernenia, ktorých cieľom je prevencia proti šíreniu nového koronavírusu.

Rektorky a rektori vysokých škôl zriadili pracovné skupiny alebo krízové štáby, z ktorých niektoré už zasadali cez víkend a ďalej sledujú situáciu a flexibilne zasadajú. Univerzity a vysoké školy aktuálne monitorujú situáciu vo svojom regióne, zároveň spoločne komunikujú. Aj na základe spolupráce prijímajú opatrenia, resp. ich flexibilne dopĺňajú, ale tiež vysvetľujú svoje kroky verejnosti.

Slovenská rektorská konferencia informovala svojich členov o opatreniach prijatých na jednotlivých vysokých školách.

Medzi opatrenia, ktoré vysoké školy prijali patria:

1. Opatrenia súvisiace s výučbou:

 • prerušenie prezenčnej výučby,
 • pedagogický proces bude prebiehať formou samoštúdia alebo inou metódou (e-learning, systém Moodle a pod.,)
 • komunikácia so študentmi bude prebiehať emailom alebo telefonicky, formou videokonferencie (aj Skype) alebo telekonferencie.

2. Organizačné a administratívne opatrenia:

 • sú zriadené krízové štáby, pracovné skupiny a pod., zriadenie infoliniek,
 • pravidelné monitorovanie situácie,
 • komunikácia s regionálnym Úradom verejného zdravotníctva, hlavným hygienikom.
 • koordinovaný postup vysokých škôl v Bratislave a v Košiciach,
 • zrušenie hromadných podujatí,
 • zrušenie vycestovania zamestnancov a študentov až do odvolania, resp. plánované mobility boli presunuté na neskoršie termíny podľa potreby a možností partnerskej univerzity,
 • pri návrate zo zahraničných študijných pobytov bola nariadená 14-dňová domáca karanténa,
 • neprijímajú sa žiadne zahraničné návštevy.

3. Opatrenia týkajúce sa infraštruktúry:

 • pravidelná dezinfekcia priestorov,
 • uzatvorenie výučbových priestorov, v ďalších prípadoch budú budovy otvorené v obmedzenom režime.

Prezident SRK profesor Rudolf Kropil vyzýva vysoké školy a univerzity, ktoré sídlia a pôsobia v jednom meste, aby svoje aktivity okrem iného aj naďalej spoločne koordinovali.

Kontaktná osoba: Ľubica Benková

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.