Hlas univerzít

Uznesenia, stanoviská a listy SRK, ktoré nie sú súčasťou zápisníc zo zasadnutí SRK a Inštitútu SRK.

2021

2020

2019

2018

 • Stanovisko prezídia SRK k Národnému programu rozvoja výchovy a vzdelávania zo 14. 6. 2018 - odkaz
 • Stanovisko prezídia SRK k výsledkom rokovania vedení troch reprezentácií vysokých škôl s ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu SR  zvolanom predsedom Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport z 8. 6. 2018 - odkaz
 • Vyhlásenie SRK z 28. 2. 2018 - odkaz
 • Stanovisko prezídia SRK k rekonštrukcii vysokoškolských internátov z 5. 2. 2018 (linka)

2017

 • Stanovisko SRK z 19. 12. 2017 - odkaz

2016

2015

 • Stanovisko európskych univerzít - členov Európskej asociácie univerzít k utečeneckej kríze, Brusel, 23. 10. 2015 (linka)
 • Vyhlásenie EUA k TTIP (Transatlantickému partnerstvu v oblasti a investícií) a TiSA (Dohode o obchode so službami) z 30.1.2015 (vyhlásenie)
 • Tlačová správa EUA ku kráteniu rozpočtu na výskum v rámci Investičného plánu EÚ zo 16.1.2015 -správa a EUA decembrové stanovisko.
 • Spoločné vyhlásenie európskych rektorských konferencií o doktorandskom štúdiu v Európe -linka
 • Stanovisko EUA k návrhu na krátenie rozpočtu EÚ v sektore výskumu a inovácií -linka.
 • Spoločné vyhlásenie S3 platformy JRC Európskej komisie a Európskej asociácie univerzít -linka

2014

 • Spoločné komuniké predstaviteľov SRK a Akreditačnej komisie k projektu „Identifikácia špičkových vedeckých tímov vysokých škôl na Slovensku“, Bratislava, 19.9.2014 (linkafotografie)

2013

2012

2010

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.