Hlas univerzít

25. 10. 2017 národné rektorské konferencie združujúce európske univerzity prijali vyhlásenie k rokovaniam o Brexite. Prezidenti európskych rektorských konferencií vyzvali svoje vlády a Európsku komisiu k urýchleniu rokovaní o odchode Veľkej Británie z EÚ, aby mohli začať rozhovory o budúcej spolupráci s britskými univerzitami v oblasti akademickej mobility a výskumu. Zároveň požiadali o objasnenie navrhovaných opatrení týkajúcich sa Brexitu v súčasnom rámcovom programe pre výskum a inovácie EÚ Horizon 2020 a programe Erasmus+. 

Vyhlásenie podporil aj prezident Slovenskej rektorskej konferencie Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD.

Znenie spoločného vyhlásenia v AJ

Médiá o vyhlásení: the Times Higher Education (25. 10. 2017), Science Business (26. 10. 2017), Neth-er (NL, 26. 10. 2017) the Guardian (27. 10. 2017).

Doplňujúce informácie aktualizované 30. 1. 2018 - Universities UK: Briefing note on continued higher education and research collaboration through European Union programmes

Foto: SRK

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.