Hlas univerzít

Bratislava, 1. apríla 2020 – Predstavitelia troch reprezentácií vysokých škôl Slovenskej rektorskej konferencie (SRK), Rady vysokých škôl (RVŠ) a Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ) sa včera stretli prostredníctvom online platformy, aby prerokovali a koordinovali svoje kroky. Prezident Rudolf Kropil zo SRK, predsedovia Martin Putala z RVŠ a Filip Šuran zo ŠRVŠ sa dohodli na pravidelných dištančných stretnutiach a užšej spolupráci. V súčasnej situácii je tento krok predstaviteľa rektorov, ktorí sú najvyššími štatutárnymi orgánmi vysokých škôl a predstaviteľov akademickej samosprávy a študentov dobrým príkladom spolupráce akademickej obce.

ŠRVŠ predstavila partnerom závery dotazníkového prieskumu Sprievodca výučbou počas COVID-19 (srvs.eu/covid-19/), ktorý obsahuje aj návrhy na skvalitnenie dištančnej metódy štúdia. SRK a RVŠ ocenili úsilie ŠRVŠ venovať pozornosť týmto aspektom. Zároveň pozitívne zhodnotili doterajšie aktivity pedagogických a tvorivých zamestnancov, ako aj akademických funkcionárov. Upozornili, že rozdiely v praxi vyplývajú aj z rôznej povahy študijných odborov, stupňov štúdia a typu vysokej školy. Napriek problémom je potrebné vyzývať a pomáhať pedagógom (doplniť ich digitálne zručnosti), aby sa snažili využívať moderné technológie a tým sa priblížili k plnohodnotnej náhrade prezenčnej výučby. Vysoké školy musia poskytovať jasné a jednotné informácie svojim študentom, pedagógom, ale iným zamestnancom.

V súvislosti s doterajšími krokmi Rudolf Kropil z SRK hovorí: „Vzhľadom na autonómiu vysokých škôl je viditeľný rôznorodý prístup. Vždy je však v centre nášho záujmu študent. Ako vysoké školy sa prispôsobujeme trendu vzdelávania orientovaného na študenta a venujeme pozornosť dištančným formám vzdelávania. Na súčasnú situáciu sme síce neboli 100 % pripravení, nikto na ňu nebol pripravený, čo nám potvrdzujú aj naši zahraniční partneri. Ale vidím veľké úsilie mojich kolegov o zlepšenie.“

Predstavitelia SRK, RVŠ a ŠRVŠ rokovali o financovaní vysokých škôl a o potrebe jeho zachovania.

V súčasnej situácii aktívne spolupracuje aj prezídium SRK, ktoré sa stretáva prostredníctvom online platformy a pripravuje návrh na úpravy a zmeny vo vysokoškolskej legislatíve z dôvodu šírenia nákazy COVID-19. Návrh má byť predmetom pripravovaného rokovania predstaviteľov SRK s predstaviteľmi Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Súvisiace informácie:

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.