Hlas univerzít

Bratislava 29. januára 2020

Predstavitelia reprezentácií vysokých škôl - Slovenskej rektorskej konferencie (SRK), Rady vysokých škôl (RVŠ) a Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ) sa presne mesiac pred parlamentnými voľbami dohodli na základných tézach pre skvalitnenie vysokoškolskej politiky Slovenskej republiky, ktoré považujú za východiskové body pre programové vyhlásenie vlády SR na nové volebné obdobie pre oblasť vysokého školstva, vedy a výskumu. Sformulovali ich ako Priority na obdobie rokov 2020 až 2024. Vyzývajú demokratické politické strany, aby sa v predvolebnom období prihlásili k týmto prioritám a verejne sa zaviazali presadiť ich napĺňanie po voľbách.

Súvisiace informácie:


Mária Čikešová, SRK

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.