Hlas univerzít

Bratislava, 8. 9. 2017

Prezident Slovenskej rektorskej konferencie Rudolf Kropil sa dnes stretol s  poverenou ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Gabrielou Matečnou. Spoločne rokovali najmä o aktuálnom dianí v slovenskom výskume, o štrukturálnych fondoch v Operačnom programe Výskum a inovácie, ktorý je v gescii Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a projektoch predložených v rámci výziev tohto programu, ďalej o projektoch a financovaní Agentúry na podporu výskumu a vývoja („APVV“), ale aj o financovaní a legislatíve vysokého školstva. „V súčasnosti považujem za najdôležitejšie vyriešiť problémy s čerpaním štrukturálnych fondov a financovanie vedy a výskumu z domácich zdrojov tak, aby bola zvýšená konkurencieschopnosť nášho vysokoškolského prostredia,“ konštatoval Rudolf Kropil. 

SRK v médiách: Školský servis (11. 9. 2017),

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.