Hlas univerzít

Inštitút Slovenskej rektorskej konferencie je občianske združenie, ktoré hospodári v zmysle právnych predpisov platných na území SR. 

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Inštitút Slovenskej rektorskej konferencie

Sídlo: Vazovova 3, 811 07 Bratislava (od 1. 7. 2024)

Štatutárny zástupca: doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD. - riaditeľ (online Register občianskych združení)

IČO: 31772412

DIČ: 2021515001

IČ DPH: nie sme platcami DPH

Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie: Ing. Iveta Hlavatá

Objednávky a faktúry:

2024

1/2024 - 2/2024 - 3/2024 - 4/2024 - 5/2024

2023

1/2023 - 2/2023 - 3/2023 - 4/2023 - 5/2023 - 6/2023 - 7/2023 - 8/2023 - 9/2023 - 10/2023 - 11/2023 - 12/2023

2022

1/2022 - 2/2022 - 3/2022 - 4/2022 - 5/2022 - 6/2022 - 7/2022 - 8/2022 - 9/2022 - 10/2022 - 11/2022 - 12/2022

2021

1/2021 - 2/2021 - 3/2021 - 4/2021 - 5/2021 - 6/2021 - 7/2021 - 8/2021 - 9/2021 - 10/2021 - 11/2021 - 12/2021

2020

1/2020 - 2/2020 - 3/2020 - 4/2020 - 5/2020 - 6/2020 - 7/2020 - 8/2020 - 9/2020 - 10/2020 - 11/2020 - 12/2020

2019

1/2019 - 2/2019 - 3/2019 - 4/2019 - 5/2019 - 6/2019 - 7/2019 - 8/2019 - 9/2019 - 10/2019 - 11/2019 - 12/2019

2018

1/2018 - 2/2018 - 3/2018 - 4/2018 - 5/2018 - 6/2018 - 7/2018 - 8/2018 - 9/2018 - 10/2018 - 11/2018 - 12/2018

2017

1/2017 - 2/2017 - 3/2017 - 4/2017 - 5/2017 - 6/2017 - 7/2017 - 8/2017 - 9/2017 - 10/2017 - 11/2017 - 12/2017

2016

1/2016 - 2/2016 - 3/2016 - 4/2016 - 5/2016 - 6/2016 - 7/2016 - 8/2016 - 9/2016 - 10/2016 - 11/2016 - 12/2016

2015

1/2015 - 2/2015 - 3/2015 - 4/2015 - 5/2015 - 6/2015 - 7/2015 - 8/2015 - 9/2015 - 10/2015 - 11/2015 - 12/2015

2014

1/2014 - 2/2014 - 3/2014 - 4/2014 - 5/2014 - 6/2014 - 7/2014 - 8/2014 - 9/2014 - 10/2014 - 11/2014 - 12/2014

 

Zákazky nadlimitné
 
Zákazky podlimitné
 
Elektronické aukcie
 

Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Súhrnná správa o zakázkach

 

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.