Hlas univerzít

Vivat Academia!

V roku 2022 si Slovenská rektorská konferencia pripomína 30. výročie svojho založenia. SRK vznikla transformáciou Slovenskej sekcie Klubu rektorov českých a slovenských vysokých škôl dňa 25. novembra 1992. V roku 1997 sa SRK inštitucionalizovala ako občianske združenie, ktoré bolo registrované na Ministerstve vnútra SR. Od roku 2002 je SRK jednou z troch reprezentácií vysokých škôl podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Na čele SRK bolo 11 prezidentov v nasledujúcom poradí: Juraj Švec, Śtefan Šľachta, Juraj Stern, Igor Hudoba, Miloš Somora, Milan Dado, Juraj Sinay, Vladimír Báleš, Libor Vozár, Rudolf Kropil, Marek Šmid a aktuálne Rudolf Kropil.

Vo funkciách viceprezidentov SRK pôsobilo 24 rektorov a rektorka a to v abecednom poradí: Vladimír Báleš, Ján Bujňák, Anton Čižmár, Milan Dado, Ferdinand Daňo, Ferdinand Devínsky, František Gahér, Igor Hudoba, Daniel Kluvanec, Vojtech Kollár, Rudolf Kropil, Lucia Kurilovská, Tomáš Lengyelfalusy, Dušan Magic, Milan Marčok, Karol Mičieta, Robert Redhammer, Juraj Sinay, Rudolf Sivák, Pavol Sovák, Stanislav Stankoci, Marek Šmid, Mikuláš Šupín, Otto Tomeček a Libor Vozár.

Od 25. novembra 1992 do dnešného dňa pôsobilo v SRK 147 rektoriek a rektorov vysokých škôl (menný zoznam členov SRK).

Pri príležitosti 30. výročia založenia SRK sa bude dňa 2. decembra 2022 konať slánostné podujatie SRK. Nad podujatím prevzala záštitu prezidentka Slovenskej republiky pani Zuzana Čaputová. Účasť na podujatí je na pozvanie. 

Podujatie sa koná s finančnou podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Program podujatia (pdf)

Rečníci:

Umelecké vystúpenie Daniela Buranovského

Záznam z jubilejnej oslavy Slovenskej rektorskej konferencie (odkaz, autor: Miroslav Rusnák)

Hostitelia podujatia - prezident SRK a rektor Technickej univerzity vo Zvolene Rudolf Kropil a viceprezidentka SRK a rektorka Akadémie Policajného zboru v Bratislave Lucia Kurilovská, mali tú česť privítať vzácnych hostí. Okrem iných sa na zasadnutí zúčastnili (s titulmi):

 • Dr. h. c. doc. JUDr. Ivan Gašparovič, CSc., prezident
 • Mgr. Ján Horecký, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR
 • Mgr. Michal Fedák, štátny tajomník pre vedu, výskum a vysoké školstvo Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
 • JUDr. Metod Špaček, PhD., vedúci Kancelárie prezidenta SR

Zo zástupcov diplomatického zboru nás svojou prítomnosťou poctili:

 • J. E. Tomáš Tuhý, veľvyslanec Českej republiky na Slovensku
 • Balázs Kiss, prvý tajomník Veľvyslanectva Maďarskej republiky
 • Bartosz Tymkowski, radca Veľvyslanectva Poľskej republiky na Slovensku

Zo zahraničia prišli:

 • prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D., predseda Českej konferencie rektorov, rektor Masarykovej univerzity
 • Dr. László Borhy, prezident Maďarskej rektorskej konferencie, rektor Univerzity Eötvösa Loránda

Z partnerských organizácii sme privítali:

 • PaedDr. Július Dubovský, prezident Slovenskej asociácie univerzitného športu
 • doc. Ing. Miroslav Habán, PhD., predseda Združenia vysokých škôl a priamo riadených organízácií MŠ SR a podpredseda Odborového zväzu pracovníkov školstva Slovenska
 • prof. PharmDr. Ján Kyselovič, CSc., generálny riaditeľ Centra vedecko-technických informácií SR
 • prof. RNDr. René Matlovič, PhD., podpredseda Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo
 • Ing. Marián Meško, PhD., výkonný predseda JCI Slovensko
 • Dr. h. c. doc. Ing. Peter Mihók, CSc., predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory
 • Ing. Pavel Ondek, predseda Odborového zväzu pracvovníkov školstva a vedy na Slovensku
 • prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., prezident Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností
 • doc. RNDr. Martin Putala, PhD., predseda Rady vysokých škôl
 • Mgr. Katarína Rentková, PhD., predsedníčka Asociácie doktorandov SR
 • prof. Ing. Juraj Sipko, PhD., MBA, riaditeľ Ekonomického ústavu SAV, v. v. i.
 • prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc., predseda SAV
 • Bc. Filip Šuran, predseda Študentskej rady vysokých škôl
 • JUDr. Lýdia Tobiášová, PhD., riaditeľka Fulbrightovej komisie
 • PaedDr. Karla Zimanová, PhD., zástupkyňa výkonného riaditeľa SAIA, n.o.

Z bývalých prezidentov SRK sa zúčastnili:

 • prof. Ing. Vladimír Báleš, DrSc., bývalý prezident SRK a rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
 • prof. Ing. Milan Dado, PhD., bývalý prezident SRK a rektor Žilinskej univerzity v Žiline
 • prof. Ing. Igor Hudoba, PhD., bývalý prezident SRK a rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
 • mult. Dr. h. c. prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc., bývalý prezident SRK a rektor Technickej univerzity v Košiciach
 • Dr. h. c. prof. Ing. Juraj Stern, PhD., bývalý prezident SRK, rektor Paneurópskej vysokej školy
 • Dr. h. c. prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD., bývalý prezident SRK, dekan Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave
 • prof. RNDr. Libor Vozár, CSc., bývalý prezident SRK, rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

Z bývalých viceprezidentov SRK sme privítali:

 • prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD., rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave 
 • prof. PhDr. František Gahér, CSc., bývalý viceprezident SRK a rektor Univerzity Komenského v Bratislave
 • prof. Ing. Vojtech Kollár, PhD. bývalý viceprezident SRK, prorektor Vysokej školy ekonómie a manažmentu v Bratislave
 • prof. RNDr. Milan Marčok, DrSc., bývalý viceprezident SRK a rektor Technickej univerzity vo Zvolene
 • Dr. h. c. prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., bývalý viceprezident SRK a rektor Univerzity Komenského v Bratislave
 • Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD., bývalý viceprezident SRK a rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave
 • prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., rektor Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach
 • prof. Stanislav Stankoci, akad. mal., bývalý viceprezident SRK a rektor Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave
 • Dr. h. c. prof. Ing. Mikuláš Šupín, CSc., bývalý viceprezident SRK a rektor Technickej univerzity vo Zvolene

Na slávnostnom podujatí sa zčastnili aj súčasní členovia SRK. 

Tlačová správa 2. 12. 2022 (pdf)

Fotogaléria z podujatia (autor: Simona Babjaková)

SRK v médiách: Teraz (2. 12. 2022), Skolske (2. 12. 2022)

Z tohto podujatia organizovaného Inštitútom Slovenskej rektorskej konferencie, Panenská 29, 811 03 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 31772412 („Prevádzkovateľ”) sa budú vyhotovovať obrazové záznamy za účelom informovania verejnosti o aktivitách prevádzkovateľa v elektronických médiách a to maximálne po dobu 5 rokov a v publikáciách prevádzkovateľa. Svoj prípadný nesúhlas so zverejňovaním Vašej osoby na obrazových záznamoch nahláste vopred na tel. č. +421 (0)903 232351 alebo e-mailom na adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Partneri 30. výročia SRK:

logo EUBA SK cmyk    vsmu    tuzvo

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.