Hlas univerzít

Inštitút Slovenskej rektorskej konferencie (ďalej len „ISRK“) je v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (v ďalších textoch aj "Nariadenie") a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v ďalších textoch aj "Zákon") prevádzkovateľ, ktorý spracúva osobné údaje. ISRK je tiež sprostredkovateľ, ktorý spracúva osobné údaje pre Slovenskú rektorskú konferenciu ("SRK"). 

V súlade s prijatou bezpečnostnou dokumentáciou ISRK dodržiava zásady zákonnosti, obmedzenia účelu osobných údajov, minimalizácie rozsahu a uloženia, správnosti, integrity, dôvernosti a zodpovednosti. Informácie v zverejnených dokumentoch sú určené všetkým dotknutým osobám, t. j. zamestnancom, ich najbližším rodinným príslušníkom, členom, nominantom, účastníkom podujatí a zmluvným partnerom.

Zverejnením informácií na svojom webovom sídle si ISRK plní povinnosť, ktorá mu vyplýva z čl. 13 a 14 nariadenia voči dotknutým osobám.

ISRK nemá povinnosť určiť zodpovednú osobu. Ak nás chcete kontaktovať v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov, napíšte nám na e-mailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Zaobchádzanie s osobnými údajmi

V nasledujúcom texte by sme vám chceli poskytnúť informácie o tom, ako zaobchádzame s vašimi osobnými údajmi, keď používate naše webové sídlo. Ak nie je v nasledujúcich častiach uvedené inak, zákonný dôvod na nakladanie s vašimi osobnými údajmi je daný skutočnosťou, že nakladanie s nimi je potrebné na sprístupnenie funkcií webového sídla, o ktoré žiadate.

1. Používanie nášho webového sídla

1.1 Prístup k nášmu webovému sídlu

Keď si zobrazíte stránku z nášho webového sídla, váš prehliadač odošle nášmu serveru určité údaje. Tento proces prebieha z technických dôvodov a je potrebný na to, aby sme vám mohli poskytnúť požadované informácie. Na zjednodušenie vášho prístupu k nášmu webovému sídlu sa zhromažďujú nasledujúce údaje, ktoré sa na krátky čas ukladajú a používajú:

  • IP adresa
  • dátum a čas prístupu
  • rozdiel oproti greenwichskému času (GMT)
  • obsah požiadavky (konkrétna stránka)
  • stav prístupu / stavový kód HTTP
  • prenesený objem dát
  • webové sídlo žiadajúce o prístup
  • prehliadač, jazykové nastavenia, verzia prehliadača a operačného systému

Okrem toho, z dôvodu ochrany našich oprávnených záujmov, tieto údaje ukladáme na určitý obmedzený čas, aby sme dokázali vystopovať osobné údaje v prípade neoprávneného prístupu k našim serverom alebo pokusu o takýto prístup. Štandardne ukladáme tieto údaje po dobu jedného roka.

1.2 Nastavenie súborov cookies

a) Čo sú súbory cookies?

Toto webové sídlo používa tzv. súbory „cookies“. Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré prehliadač ukladá do pamäte vášho počítača. Obsahujú určité informácie (napr. vami preferovaný jazyk alebo nastavenia sídla), ktoré váš prehliadač môže (v závislosti od životnosti súboru cookie) opätovne odoslať pri vašej nasledujúcej návšteve nášho webového sídla.

b) Aké súbory cookies používame?

Rozlišujeme dve kategórie súborov cookies: (1) funkčné, bez ktorých by bola funkčnosť nášho webového sídla obmedzená a (2) voliteľné, ktoré sa používajú na účely analýzy webového sídla a na marketingové účely. Nasledujúce tabuľky obsahujú podrobný opis súborov cookies, ktoré používame:

Funkčné súbory cookies

Názov cookiesŽivotnosťÚčel a obsah

vygenerované ID sedenia

Pri ukončení relácie prehliadania

Anonymná identifikácia relácie (návštevy webu), len na technické účely. Nie sú zhromažďované žiadne osobné údaje.

Voliteľné súbory cookies

Názov cookiesÚčel a obsah

Google Tag Manager

Analýza webového sídla systémom Google Analytics
Tieto súbory cookies priradia vášmu zariadeniu náhodne vygenerované identifikačné číslo, ktoré nám umožňuje identifikovať vaše zariadenie pri ďalšej návšteve. Podrobnejšie informácie o analýze webových sídel nájdete v časti nižšie.

Životnosť: 6 mesiacov

Poskytovateľ: Google Inc.

c) Vyžaduje si váš súhlas

Voliteľné súbory cookies používame len na základe vášho predchádzajúceho súhlasu. Pri vašom prvom prístupe na naše webové sídlo sa zobrazí informačný pruh, kde vás žiadame o súhlas s používaním voliteľných súborov cookies. Ak tento súhlas poskytnete, uložíme na váš počítač súbor cookie a kým je tento súbor aktívny, informačný pruh sa nebude zobrazovať. Po uplynutí životnosti súboru cookie, alebo ak ho aktívne vymažete, sa informačný pruh bude zobrazovať znova pri každej vašej ďalšej návšteve nášho webového sídla a bude vás žiadať o poskytnutie súhlasu.

d) Ako zabrániť použitiu súborov cookies?

Naše webové sídlo môžete používať aj bez súborov cookies. Vo vašom prehliadači môžete kedykoľvek zmeniť nastavenia alebo úplne zakázať používanie súborov cookies. To však môže spôsobiť obmedzenie niektorých funkcií alebo negatívne ovplyvniť použiteľnosť nášho webového sídla. Voči používaniu voliteľných súborov cookies môžete kedykoľvek namietať prostredníctvom príslušnej voľby uvedenej v tabuľke vyššie.

1.3. Analýza webového sídla

Na našom webovom sídle používame službu Google Analytics – službu analýzy webu poskytovanú spoločnosťou Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (ďalej len „Google“).

Spoločnosť Google analyzuje v našom mene spôsob, akým používate naše webové sídlo. Na tento účel používame okrem iného súbory cookies podrobnejšie opísané v tabuľke uvedenej vyššie. Informácie zhromažďované spoločnosťou Google v spojitosti s vaším používaním nášho webového sídla (napr. odkazujúca adresa URL, naše webové stránky, ktoré ste navštívili, váš operačný systém, vaše rozlíšenie obrazovky) budú odoslané na server spoločnosti Google v USA, kde budú uložené a analyzované. Príslušné výsledky nám spoločnosť Google následne sprístupňuje v anonymizovanej podobe. Údaje o používaní našich stránok nebudú v rámci tohto procesu nikdy spojené s vašou celou IP adresou. Na našom webovom sídle sme aktivovali funkciu anonymizácie IP adries, ktorú ponúka spoločnosť Google, a ktorá odstraňuje posledných 8 číslic (adresy typu IPv4), resp. posledných 80 bitov (adresy typu IPv6) z vašej IP adresy. Okrem toho, spoločnosť Google je certifikovaná v rámci programu EU-US Privacy Shield, čo zabezpečuje zachovanie primeranej úrovne ochrany údajov pri ich spracovaní spoločnosťou Google v USA.

Váš súhlas s použitím služieb webovej analýzy môžete kedykoľvek odvolať prevzatím a inštaláciou doplnku prehliadača Google alebo úpravou nastavenia prehliadača.

Ďalšie informácie o službe Google Analytics sú k dispozícii v týchto dokumentoch: Zmluvné podmienky programu Google AnalyticsZabezpečenie a ochrana osobných údajov v službe Google Analytics a Pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti Google.

Posledná aktualizácia: 10.1.2019

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.