Hlas univerzít

Mgr. Mária Čikešová
generálna sekretárka
SRK
Inštitút SRK
Panenská 29
SK - 811 03 Bratislava

mobil.: 0903 23 23 51
e-mail: srk(at) srk.sk 

Ing. Iveta Hlavatá
ekonómka
e-mail: sekretariat (at) srk.sk
mobil: 0910 72 01 23

 

 

Mapa: Panenská 29, Bratislava

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.