Slovenská rektorská konferencia

Slovenská rektorská konferencia (SRK) je podľa zákona č. 131/2002 Z. z.
o vysokých školách jedným z troch orgánov reprezentujúcich
vysoké školy v Slovenskej republike.

Smútočné oznámenie

Pred niekoľkými dňami nás opustila ďalšia významná...

Česko-slovenské rektorské fórum 2019 v Bratislave

Slovenská rektorská konferencia organizuje v dňoch 6. - 7....

Smútočné oznámenie

Prezident Slovenskej rektorskej konferencie prof. doc....

Slovenské univerzity a brexit

Slovenská rektorská konferencia ("SRK") odporúča vláde SR...

Aktuálne správy

Vypočúvanie kandidátov na predsedu výkonnej rady...

Bratislava, 21. 2. 2019. Na pôde Centra vedecko-technických informácií SR sa konalo verejné...

Smútočné oznámenie

Pred niekoľkými dňami nás opustila ďalšia významná osobnosť slovenského akademického života -...

Smútočné oznámenie

Prezident Slovenskej rektorskej konferencie prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. vyjadruje v mene...

Slovenské univerzity a brexit

Slovenská rektorská konferencia ("SRK") odporúča vláde SR a príslušným ministerstvám, ako aj...

Poďakovanie odchádzajúcim členom SRK

Prezident Slovenskej rektorskej konferencie ("SRK") profesor Marek Šmid blahoželá novovymenovaným...

Viedenská deklarácia - Univerzity za osvetu

Viedeň, 13. 12. 2018. Rakúska rektorská konferencia (UNIKO) iniciovala spoločný seminár s názvom...

Podujatia

Česko-slovenské rektorské fórum 2019 v Bratislave

Slovenská rektorská konferencia organizuje v dňoch 6. - 7. júna 2019 v Bratislave Česko-slovenské...

30. 1. 2019 sa konalo 87. zasadnutie SRK

Bratislava, 30. 1. 2019 (doplnené). Na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave sa konalo 87....

SRK sa stretla na 86. zasadnutí v Liptovskom...

Liptovský Mikuláš, 7. 12. 2018. Rektorky a rektori vysokých škôl sa stretli na svojom 86....

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.