Výzva: Cena SRK za umenie 2019

Prezident Slovenskej rektorskej konferencie prof. doc....

Smútočné oznámenie

Dňa 6. mája 2019 nás opustil prvý rektor Univerzity Mateja...

88. zasadnutie SRK

25. a 26. apríla 2019 sa v Košiciach konalo Kolokvium o...

tentorazidemvolit.eu

Universities vote for Europe - záleží nám na vzdelaní...

EUA rokovala v Paríži

Bratislava, 15. apríla 2019 Na pôde Sorbonnskej univerzity...

Aktuálne správy

Výzva: Cena SRK za umenie 2019

Prezident Slovenskej rektorskej konferencie prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. otvoril pre členov...

Smútočné oznámenie

Dňa 6. mája 2019 nás opustil prvý rektor Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici - Dr. h. c....

tentorazidemvolit.eu

Universities vote for Europe - záleží nám na vzdelaní Vysoké školy sú miestami pre otvorenú a...

EUA rokovala v Paríži

Bratislava, 15. apríla 2019 Na pôde Sorbonnskej univerzity sa v dňoch 9. až 12. apríla konali...

Predseda a členovia výkonnej rady akreditačnej...

Bratislava, 28. 2. 2019. Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR dnes vymenovala predsedu a...

Vypočúvanie kandidátov na predsedu výkonnej rady...

(Aktualizované) Bratislava, 21. 2. 2019. Na pôde Centra vedecko-technických informácií SR sa...

Podujatia

88. zasadnutie SRK

25. a 26. apríla 2019 sa v Košiciach konalo Kolokvium o otvorenej vede/vede 2.0 a o otvoreno...

Kolokvium o otvorenej vede/vede 2.0 a o...

Košice, 25. 4. 2019. SRK organizovala pre rektorky a rektorov a príp. nimi poverených prorektorov...

Spoločné zasadnutie SRK a ČKR 2019

Slovenská rektorská konferencia organizuje v dňoch 6. - 7. júna 2019 v Bratislave Spoločné...

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.