Slovenská rektorská konferencia

Slovenská rektorská konferencia (SRK) je podľa zákona č. 131/2002 Z. z.
o vysokých školách jedným z troch orgánov reprezentujúcich
vysoké školy v Slovenskej republike.

Slovenskú rektorskú konferenciu povedie profesor Marek Šmid

Dňa 21. mája 2018 sa na pôde Technickej univerzity vo...

Fórum národných rektorských konferencií v Budapešti

Prezídium Slovenskej rektorskej konferencie, viacerí...

Milan Dado je Vedec roka 2017 v kategórii Osobnosť medzinárodnej spolupráce

Prezident Slovenskej rektorskej konferencie Dr. h. c....

Predseda vlády SR sa opätovne stretol s rektormi univerzít

Predseda vlády SR Peter Pellegrini, podpredseda vlády a...

Správa z 83. zasadnutia SRK zo dňa 30. 4. 2018 v Bratislave

Slovenská rektorská konferencia („SRK“) – jedna z...

Aktuálne správy

Slovenskú rektorskú konferenciu povedie profesor...

Dňa 21. mája 2018 sa na pôde Technickej univerzity vo Zvolene konalo 84. riadne zasadnutie...

Fórum národných rektorských konferencií v...

Prezídium Slovenskej rektorskej konferencie, viacerí rektori a prorektori slovenských univerzít a...

Milan Dado je Vedec roka 2017 v kategórii...

Prezident Slovenskej rektorskej konferencie Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. blahoželá v...

Predseda vlády SR sa opätovne stretol s rektormi...

Predseda vlády SR Peter Pellegrini, podpredseda vlády a minister financií SR Peter Kažimír a...

Správa z 83. zasadnutia SRK zo dňa 30. 4. 2018 v...

Slovenská rektorská konferencia („SRK“) – jedna z reprezentácií vysokých škôl v SR, sa stretla na...

Memorandum o spolupráci s kubánskym...

Dňa 15. februára 2018 podpísali prezident Slovenskej rektorskej konferencie ("SRK") Dr. h. c....

Pochod za vedu 2018

Sobota 14. apríla 2018 bude venovaná vede. Na celom svete vrátane Slovenska sa budú konať Pochody...

SRK na výročnej konferencii EUA 2018

Aktualizované 9.4.2018 - Prezídium Slovenskej rektorskej konferencie, niektorí členovia SRK a...

Ocenenia svätého Gorazda udelené

Ministerka školstva Martina Lubyová odovzdala dňa 27. marca 2018 najvyššie rezortné ocenenia...

Stanovisko SRK k súčasnej spoločenskej situácii...

So stanoviskom jednomyseľne súhlasili prítomní členovia SRK a dodatočne per rollam vyjadrili...

Vyhlásenie SRK z 28. februára 2018

Slovenská rektorská konferencia v mene akademickej obce vyslovuje sústrasť rodičom a pozostalým v...

Otvorený prístup na európskych univerzitách

Európska asociácia univerzít zverejnila výsledky prieskumu o otvorenom prístupe na univerzitách v...

Cieľovo orientovaný výskum a inovácie v EÚ

Vo februári 2018 bola publikovaná správa „ Mission-Oriented Research & Innovation in the European...

Prieskum EK o uznávaní kvalifikácií a štúdia v...

Európska komisia v súčasnosti realizuje prieskum o vzájomnom uznávaní kvalifikácií a častí štúdia...

Stanovisko prezídia SRK k rekonštrukcii...

Slovenská rektorská konferencia víta rozhodnutie lídrov koaličných strán, prezentované dňa 31....

Zimná univerziáda 2018

Dňa 5. februára 2018 sa na Technickej univerzite vo Zvolene uskutočnilo slávnostné otvorenie...

Stanovisko SRK z 1. februára 2018 k...

Slovenská rektorská konferencia víta rozhodnutie lídrov koaličných strán, prezentované dňa 31....

Podujatia

25. rokov SRK

Dňa 25. novembra 2017 uplynulo 25 rokov od založenia Slovenskej rektorskej konferencie, ktorá je...

82. zasadnutie SRK v Bratislave

Slovenská rektorská konferencia („SRK“) sa stretla s ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu...

Spoločné zasadnutie SRK a ČKR 8.-9.6.2017 v Prahe

V dňoch 8. a 9. júna 2017 sa konalo spoločné zasadnutie Slovenskej rektorskej konferencie (SRK) a...

Rektori vysokých škôl rokovali v Bratislave

Členovia Slovenskej rektorskej konferencie sa stretli na 81. zasadnutí 24. apríla 2017 na pôde...

80. zasadnutie SRK

V dňoch 12. a 13. januára 2016 sa na Táloch konalo 80. zasadnutie SRK. Tlačová správa z 80....

79. zasadnutie SRK, 12. - 13. 12. 2016 v Nitre

Uznesenia zo 79. zasadnutia SRK Zápisnica zo 79. zasadnutia SRK Tlačová správa zo 79. zasadnutia...

Spoločné zasadnutie ČKR a SRK 3. a 4. 12. 2015 v...

Spoločné vyhlásenie Českej konferencie rektorov a Slovenskej rektorskej konferencie V dňoch 3. –...

Diskusia o Správe o stave školstva na Slovensku

Slovenská rektorská konferencia organizuje diskusiu s ministrom školstva, vedy, výskumu a športu v...

Seminár SRK 2013

Seminár "Alternatívne zdroje financovania vysokých škôl, spolupráca so súkromnými darcami a alumni...

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.