Hlas univerzít

II. Maďarsko-slovenské fórum rektorov v Budapešti

V dňoch 25. – 26. mája 2023 sa uskutočnilo II. Maďarsko –...

Opäť bližšie k bezplatnému vedeckému publikovaniu s otvoreným prístupom

Rada pre konkurencieschopnosť (časť výskum) schválila 23....

SRK na zasadnutiach EUA v Gdansku

V apríli 2023 sa na pôde Gdanskej polytechniky konalo hneď...

Uznesenia zo 109. zasadnutia SRK

29. marca 2023 sa na pôde Žilinskej univerzity v Žiline...

Aktuálne správy

Opäť bližšie k bezplatnému vedeckému...

Rada pre konkurencieschopnosť (časť výskum) schválila 23. mája 2023 Závery o vysokokvalitnom,...

SRK na zasadnutiach EUA v Gdansku

V apríli 2023 sa na pôde Gdanskej polytechniky konalo hneď niekoľko podujatí Európskej asociácie...

Oslavy 30. výročia založenia Českej konferencie...

Dňa 16. februára 2023 sa prezident Slovenskej rektorskej konferencie Rudolf Kropil spolu s...

Inovačná agenda EUA do roku 2026

"Ak sa zaoberáme takmer nekonečnou zložitosťou inovačného procesu, zdá sa to byť pozoruhodné a...

Podujatia

II. Maďarsko-slovenské fórum rektorov v Budapešti

V dňoch 25. – 26. mája 2023 sa uskutočnilo II. Maďarsko – slovenské rektorské fórum v Budapešti....

Uznesenia zo 109. zasadnutia SRK

29. marca 2023 sa na pôde Žilinskej univerzity v Žiline konalo 109. zasadnutie Slovenskej...

Vyjadrenie k metodike na určovanie dotácie zo...

Slovenská rektorská konferencia („SRK“) oceňuje snahu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a...

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.