Hlas univerzít

Uznesenia SRK z 98. zasadnutia konaného 18. 3. 2021

Členovia Slovenskej rektorskej konferencie prijali...

K jubileu profesora Milana Dada

V týchto dňoch si prof. Ing. Milan Dado, PhD., bývalý...

Univerzity bez múrov. Vízia EUA do roku 2030

Vo februári 2021 zverejnila Európska asociácia univerzít...

Zástupcovia SRK v expertnej skupine MŠVVaŠ SR

Prezídium Slovenskej rektorskej konferencie („SRK“)...

Aktuálne správy

Uznesenia SRK z 98. zasadnutia konaného 18. 3....

Členovia Slovenskej rektorskej konferencie prijali uznesenia zo svojho 98. zasadnutia, ktoré sa...

K jubileu profesora Milana Dada

V týchto dňoch si prof. Ing. Milan Dado, PhD., bývalý prezident Slovenskej rektorskej konferencie...

Univerzity bez múrov. Vízia EUA do roku 2030

Vo februári 2021 zverejnila Európska asociácia univerzít ("European University Association",...

Zástupcovia SRK v expertnej skupine MŠVVaŠ SR

Prezídium Slovenskej rektorskej konferencie („SRK“) rozhodlo, že SRK budú v expertnej skupine,...

Prezident SRK s ďalšími predstaviteľmi orgánov...

DOPLNENÉ O VÝSTUPY V RTVS a TA3 Dňa 2. marca 2021 sa na pôde Ministerstva školstva, vedy, výskumu...

SRK vyzýva ministerstvo k väčšej dôvere vo...

Dňa 23. februára 2021 sa rektorky a rektori slovenských vysokých škôl stretli s ministrom školstva...

Podujatia

Rektorky a rektori nesúhlasia s poklesom...

Slovenská rektorská konferencia („SRK“) vyjadruje nesúhlas s poklesom dotácie pre verejné vysoké...

94. zasadnutie Slovenskej rektorskej konferencie

Predstavitelia slovenských univerzít a vysokých škôl sa stretli pod vedením prezidenta SRK Rudolfa...

Vysoké školy sú pripravené na nový akademický...

Rektorky a rektori 26 univerzít a vysokých škôl sa zišli 9. septembra 2020 na Akadémii Policajného...

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.