Hlas univerzít

Európske univerzity v roku 2030 - vízia Európskej komisie

V októbri 2020 zverejnila Európska komisia nový dokument s...

Sloboda nie je samozrejmosť

Dňa 17. novembra si pripomíname dve historické udalosti -...

Cena SRK za umenie 2020

Viceprezident Slovenskej rektorskej konferencie („SRK“)...

Národná konzultácia k návrhu Partnerskej dohody na roky 2021 – 2027

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a...

Zasadnutie výboru EUA 30. 10. 2020

30. októbra 2020 sa konalo prvé online zasadnutie výboru...

Aktuálne správy

Európske univerzity v roku 2030 - vízia...

V októbri 2020 zverejnila Európska komisia nový dokument s názvom " Towards a 2030 vision on the...

Sloboda nie je samozrejmosť

Dňa 17. novembra si pripomíname dve historické udalosti - medzinárodný deň študentov a výročie...

Cena SRK za umenie 2020

Viceprezident Slovenskej rektorskej konferencie („SRK“) prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. odovzdal...

Národná konzultácia k návrhu Partnerskej dohody...

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky organizuje...

Zasadnutie výboru EUA 30. 10. 2020

30. októbra 2020 sa konalo prvé online zasadnutie výboru Európskej asociácie univerzít, na ktorom...

Úprimnú sústrasť rodinám obetí teroristických...

Slovenská rektorská konferencia vyjadruje v mene svojich členov úprimnú sústrasť rodinám obetí...

Podujatia

94. zasadnutie Slovenskej rektorskej konferencie

Predstavitelia slovenských univerzít a vysokých škôl sa stretli pod vedením prezidenta SRK Rudolfa...

Vysoké školy sú pripravené na nový akademický...

Rektorky a rektori 26 univerzít a vysokých škôl sa zišli 9. septembra 2020 na Akadémii Policajného...

92. zasadnutie rektoriek a rektorov vo Zvolene

Rektorky a rektori slovenských vysokých škôl sa stretli dňa 9. júla 2020 na svojom 92. zasadnutí,...

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.