Slovenská rektorská konferencia

Slovenská rektorská konferencia (SRK) je podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách jedným z troch orgánov reprezentujúcich vysoké školy v Slovenskej republike.

Zomrel prof. Juraj Švec

Prezident SRK prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc. vyjadruje v...

Zomrel prof. Ján Podolák

Prezident SRK prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc. vyjadruje v...

Európske univerzity hodnotili Horizon 2020 v polovici programovacieho obdobia

Európska asociácia univerzít zverejnila hodnotenie...

Európsky inžinier EUR ING

Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností ("ZSVTS")...

Prezident EQAR

Európsky register pre zabezpečovanie kvality (angl. skr....

Aktuálne správy

Zomrel prof. Juraj Švec

Prezident SRK prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc. vyjadruje v mene členov SRK úprimnú sústrasť rodine...

Zomrel prof. Ján Podolák

Prezident SRK prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc. vyjadruje v mene členov SRK úprimnú sústrasť rodine...

Európske univerzity hodnotili Horizon 2020 v...

Európska asociácia univerzít zverejnila hodnotenie programu Horizon 2020 v polovici...

Európsky inžinier EUR ING

Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností ("ZSVTS") udeľuje titul európskeho inžiniera ("EUR...

Prezident EQAR

Európsky register pre zabezpečovanie kvality (angl. skr. "EQAR") zriadil pozíciu prezidenta. Do 7....

Európske univerzity reagujú na rozhodnutie...

Európska asociácia univerzít zverejnila 30. 1. 2017 stanovisko k rozhodnutiu americkej...

Európske univerzity a energie

Európska asociácia univerzít publikovala "Roadmap for European Universities in Energy" v rámci...

80. zasadnutie SRK 12. - 13. 1. 2017 na Táloch

Slovenská rektorská konferencia sa stretla na svojom 80. zasadnutí 12. a 13. januára 2017 na...

Odborný seminár projektu DARE+

Projekt DARE+ sa v rámci Akcie 2 Strategické partnerstvá programu Erasmus + venuje 6 vybraným...

Open Access v Holandsku

Holandská asociácia univerzít (VSNU) publikovala 2. vydanie e-publikácie o otvorenom prístupe...

Študentská osobnosť Slovenska 2015/16

Dvanásty ročník súťaže „Študentská osobnosť Slovenska“ spoznal svojich laureátov pre akademický...

Learning & Teaching Initiative EUA

Európska asociácia univerzít (EUA) predĺžila termín registrácie pre vysoké školy a univerzity,...

PF 2017

Slovenská rektorská konferencia praje všetkým členom slovenskej akademickej obce a občanom SR...

Modernizácia školstva v EÚ

7. 12. 2016 prijala Európska komisia oznámenie o zlepšení a modernizácii vzdelávania pre všetkých....

Letné kurzy pre vysokošolských pedagógov

Letné kurzy pre vysokošolských pedagógov " Placing Students in the Center: Student Centered...

Dňa 29. 11. 2016 Rada pre konkurencieschopnosť...

Dňa 29. 11. 2016 Rada pre konkurencieschopnosť (časť výskum) prijala odporúčania na podporu...

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie...

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie úspešne prešla medzinárodným hodnotením a...

Horizon 2020 - EUA

Horizon 2020 - EUA zverejnila príspevok v rámci verejnej konzultácie o hodnotení programu Horizon...

Podujatia

80. zasadnutie SRK

V dňoch 12. a 13. januára 2016 sa na Táloch konalo 80. zasadnutie SRK. Tlačová správa z 80....

79. zasadnutie SRK, 12. - 13. 12. 2016 v Nitre

Uznesenia zo 79. zasadnutia SRK Zápisnica zo 79. zasadnutia SRK Tlačová správa zo 79. zasadnutia...

Spoločné zasadnutie ČKR a SRK 3. a 4. 12. 2015 v...

Spoločné vyhlásenie Českej konferencie rektorov a Slovenskej rektorskej konferencie V dňoch 3. –...

Diskusia o Správe o stave školstva na Slovensku

Slovenská rektorská konferencia organizuje diskusiu s ministrom školstva, vedy, výskumu a športu v...

Seminár SRK 2013

Seminár "Alternatívne zdroje financovania vysokých škôl, spolupráca so súkromnými darcami a alumni...

20. rokov SRK

25.11.1992 sa Slovenská sekcia Klubu rektorov českých a slovenských vysokých škôl transformovala...

Kontaktné osoby

Kontaktné osoby, resp. čísla a adresy pre komunikáciu sekretariátov rektorov ohľadom organizovania...

Európske štandardy vo vysokoškolskom vzdelávaní

Národný seminár pod záštitou Eugena Jurzycu, ministra školstva, vedy, výskumu a športu Európske...

Development of Financial Management and...

Meeting that dealt with the project of financial management and accounting development at public...

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.