Hlas univerzít

Barcelonská deklarácia podporuje otvorenú vedu

Skupina viac ako 25 odborníkov na informácie o výskume,...

Slovenské vysoké školy opäť úspešné v alianciách Európske univerzity

Európska komisia dosiahla svoj cieľ. V ostatnej výzve...

Nadnárodná spolupráca univerzít a odporúčania EUA

Európska asociácia univerzít ("EUA") zverejnila pozíciu...

Aktuálne správy

Barcelonská deklarácia podporuje otvorenú vedu

Skupina viac ako 25 odborníkov na informácie o výskume, ktorí zastupujú organizácie vykonávajúce,...

Prezident SRK vystúpil na stretnutí...

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky zorganizovalo 11. júla 2024...

Slovenské vysoké školy opäť úspešné v alianciách...

Európska komisia dosiahla svoj cieľ. V ostatnej výzve iniciatívy na podporu aliancií Európske...

Nadnárodná spolupráca univerzít a odporúčania EUA

Európska asociácia univerzít ("EUA") zverejnila pozíciu týkajúcu sa aliancií Európskych univerzít...

Bolonský proces a Tirana 2024

V Tirane sa 29. a 30. mája 2024 stretli ministri zodpovední za vysoké školstvo, aby spolu rokovali...

Podujatia

Zasadnutie SRK a pléna Inštitútu SRK v Trnave

6. júna 2024 sa na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave konalo 114. zasadnutie Slovenskej...

Spoločné zasadnutie ČKR a SRK 2024 v Trnave

6. a 7. júna 2024 sa na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave konalo spoločné zasadnutie Českej...

Bezpečnosť na vysokých školách bola na programe...

Dňa 3. 4. 2024 sa na pôde Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici konalo v poradí 113....

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.