Hlas univerzít

Novoročný pozdrav prezidenta SRK

Veľa šťastia, zdravia, pracovných a osobných úspechov v...

Poznáme laureátov Študentskej osobnosti Slovenska za akademický rok 2021/2022

Osemnásty ročník súťaže „Študentská osobnosť Slovenska“...

Vianočný pozdrav prezidenta SRK

Pokojné a príjemné prežitie vianočných sviatkov, veľa...

Smútočné oznámenie a rozlúčka s profesorom Vladimírom Krčmérym

Dňa 20. decembra 2022 zomrel vo veku 62 rokov významný...

Aktuálne správy

Novoročný pozdrav prezidenta SRK

Veľa šťastia, zdravia, pracovných a osobných úspechov v roku 2023 želá Rudolf Kropil prezident...

Poznáme laureátov Študentskej osobnosti...

Osemnásty ročník súťaže „Študentská osobnosť Slovenska“ spoznal svojich laureátov za akademický...

Vianočný pozdrav prezidenta SRK

Pokojné a príjemné prežitie vianočných sviatkov, veľa zdravia, šťastia a úspechov v novom roku...

Smútočné oznámenie a rozlúčka s profesorom...

Dňa 20. decembra 2022 zomrel vo veku 62 rokov významný slovenský lekár Dr. h. c. mult. prof. MUDr....

30 rokov Slovenskej rektorskej konferencie

Pred tridsiatimi rokmi, 25. novembra 1992 bola na pôde Klubu rektorov českých a slovenských...

Vyhlásenie SRK k 17. novembru 2022

Slovenské vysoké školy a univerzity sa dohodli neprerušiť od 17. novembra 2022 výučbu a budú...

Podujatia

Vyjadrenie k metodike na určovanie dotácie zo...

Slovenská rektorská konferencia („SRK“) oceňuje snahu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a...

Seminár "Národné perspektívy reformy hodnotenia...

Európska komisia spoločne s akademickými a vedeckými združeniami, univerzitami a výskumníkmi...

Stanovisko SRK zo 107. zasadnutia

Slovenská rektorská konferencia prijala 13. septembra 2022 vyhlásenie „Zabráňme kolapsu vysokých...

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.