Hlas univerzít

100 zasadnutí Slovenskej rektorskej konferencie

Dňa 24. júna 2021 sa v historických priestoroch...

Národná stratégia pre otvorenú vedu na roky 2021 - 2028

Vláda SR schválila 9. júna 2021 Národnú stratégiu pre...

!!Stojíme za našimi lekármi a vedcami!!

Dôrazne odsudzujeme všetky aktivity ohrozujúce tých,...

Smútočné oznámenie

Dňa 15. júla 2021 zomrel vo veku 67 rokov bývalý minister...

Laureáti Študentskej osobnosti Slovenska 2019/2020

Šestnásty ročník súťaže „Študentská osobnosť Slovenska“...

Aktuálne správy

100 zasadnutí Slovenskej rektorskej konferencie

Dňa 24. júna 2021 sa v historických priestoroch Zvolenského zámku konala slávnostná časť 100....

Národná stratégia pre otvorenú vedu na roky 2021...

Vláda SR schválila 9. júna 2021 Národnú stratégiu pre otvorenú vedu na roky 2021 - 2028 a Akčný...

!!Stojíme za našimi lekármi a vedcami!!

Dôrazne odsudzujeme všetky aktivity ohrozujúce tých, ktorým vďačíme za naše životy a zdravie.

Smútočné oznámenie

Dňa 15. júla 2021 zomrel vo veku 67 rokov bývalý minister školstva Ing. arch., akad. arch....

Laureáti Študentskej osobnosti Slovenska 2019/2020

Šestnásty ročník súťaže „Študentská osobnosť Slovenska“ spoznal svojich laureátov za akademický...

Slovenskú rektorskú konferenciu povedie naďalej...

Dňa 25. júna 2021 sa na pôde Technickej univerzity vo Zvolene konalo 101. riadne zasadnutie...

Podujatia

Výstupy zo 100. zasadnutia SRK

11. mája 2021 sa konalo dištančné zasadnutie Slovenskej rektorskej konferencie, na ktorom sa...

Uznesenia z 99. zasadnutia SRK

Dňa 21. apríla 2021 sa konalo 99. zasadnutie Slovenskej rektorskej konferencie (VTC). Následne...

Rektorky a rektori nesúhlasia s poklesom...

Slovenská rektorská konferencia („SRK“) vyjadruje nesúhlas s poklesom dotácie pre verejné vysoké...

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.