Hlas univerzít

Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030

Dňa 16. septembra 2019 sa v Bratislave konalo 3. zasadanie...

O Európskych univerzitách budeme diskutovať v Bratislave 12. 11. 2019

Dňa 12. 11. 2019 sa bude v Bratislave konať informačný deň...

Zásady pre posudzovateľov a pracovné skupiny akreditačnej agentúry sú známe

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo...

Aktuálne správy

Výberové konania na obsadenie funkcií v...

Do 15. októbra 2019 majú záujemcovia možnosť podávať žiadosti o zaradenie do výberových konaní na...

Oslavy 100. výročia založenia Lekárskej fakulty...

Prezident Slovenskej rektorskej konferencie a rektor Technickej univerzity vo Zvolene Dr. h. c....

Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030

Dňa 16. septembra 2019 sa v Bratislave konalo 3. zasadanie Rady vl á dy SR pre Agendu 2030 pre...

O Európskych univerzitách budeme diskutovať v...

Dňa 12. 11. 2019 sa bude v Bratislave konať informačný deň programu Erasmus+. Účastníci podujatia...

Zásady pre posudzovateľov a pracovné skupiny...

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo zverejnila zásady, podľa ktorých bude...

SRK sa pripája ku Globálnemu klimatickému...

Slovenská rektorská konferencia vyjadruje podporu študentskému hnutiu Fridays for Future Slovensko...

Podujatia

Správa o 89. zasadnutí SRK

Bratislava, 12. 6. 2019 Vo štvrtok 6. 6. 2019 sa v Bratislave konalo 89. zasadnutie SRK. Na...

Spoločné zasadnutie SRK a ČKR 2019

Slovenská rektorská konferencia organizovala v dňoch 6. - 7. júna 2019 v Bratislave Spoločné...

88. zasadnutie SRK

25. a 26. apríla 2019 sa v Košiciach konalo Kolokvium o otvorenej vede/vede 2.0 a o otvoreno...

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.