Slovenská rektorská konferencia

Slovenská rektorská konferencia (SRK) je podľa zákona č. 131/2002 Z. z.
o vysokých školách jedným z troch orgánov reprezentujúcich
vysoké školy v Slovenskej republike.

Parížske komuniké prijaté - Bolonský proces

V dňoch 24. a 25. mája 2018 sa v Paríži konala ministerská...

Stanovisko prezídia SRK k Národnému programu rozvoja výchovy a vzdelávania

Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania („NPRVV“),...

Stanovisko prezídia SRK k rokovaniu o zákonoch 7. 6. 2018

Stanovisko Prezídia Slovenskej rektorskej konferencie k...

Aktuálne správy

Univerzity v Európe žiadajú zvýšiť rozpočet...

Združenia univerzít v Európe prijali spoločné stanovisko, v ktorom žiadajú európske inštitúcie,...

Parížske komuniké prijaté - Bolonský proces

V dňoch 24. a 25. mája 2018 sa v Paríži konala ministerská konferencia Bolonského procesu....

Stanovisko prezídia SRK k Národnému programu...

Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania („NPRVV“), ktorý vláda SR vzala na vedomie na svojom...

Stanovisko prezídia SRK k rokovaniu o zákonoch...

Stanovisko Prezídia Slovenskej rektorskej konferencie k výsledkom rokovania vedení troch...

Členovia prezídia SRK sa stretli s ministerkou...

Dňa 29. mája 2018 sa vo Zvolene konalo stretnutie niektorých členov súčasného a budúceho prezídia...

SRK na konferencii o stratégii rozvoja...

V utorok 29. mája 2018 sa konala konferencia „Stratégia rozvoja slovenského vysokého školstva“,...

Smútočné oznámenie o úmrtí profesora Petra Blaha

Prezident Slovenskej rektorskej konferencie Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. vyjadruje v...

Slovenskú rektorskú konferenciu povedie profesor...

Dňa 21. mája 2018 sa na pôde Technickej univerzity vo Zvolene konalo 84. riadne zasadnutie...

Fórum národných rektorských konferencií v...

Prezídium Slovenskej rektorskej konferencie, viacerí rektori a prorektori slovenských univerzít a...

Milan Dado je Vedec roka 2017 v kategórii...

Prezident Slovenskej rektorskej konferencie Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. blahoželá v...

Predseda vlády SR sa opätovne stretol s rektormi...

Predseda vlády SR Peter Pellegrini, podpredseda vlády a minister financií SR Peter Kažimír a...

Správa z 83. zasadnutia SRK zo dňa 30. 4. 2018 v...

Slovenská rektorská konferencia („SRK“) – jedna z reprezentácií vysokých škôl v SR, sa stretla na...

Memorandum o spolupráci s kubánskym...

Dňa 15. februára 2018 podpísali prezident Slovenskej rektorskej konferencie ("SRK") Dr. h. c....

Pochod za vedu 2018

Sobota 14. apríla 2018 bude venovaná vede. Na celom svete vrátane Slovenska sa budú konať Pochody...

SRK na výročnej konferencii EUA 2018

Aktualizované 9.4.2018 - Prezídium Slovenskej rektorskej konferencie, niektorí členovia SRK a...

Ocenenia svätého Gorazda udelené

Ministerka školstva Martina Lubyová odovzdala dňa 27. marca 2018 najvyššie rezortné ocenenia...

Stanovisko SRK k súčasnej spoločenskej situácii...

So stanoviskom jednomyseľne súhlasili prítomní členovia SRK a dodatočne per rollam vyjadrili...

Podujatia

25. rokov SRK

Dňa 25. novembra 2017 uplynulo 25 rokov od založenia Slovenskej rektorskej konferencie, ktorá je...

82. zasadnutie SRK v Bratislave

Slovenská rektorská konferencia („SRK“) sa stretla s ministerkou školstva, vedy, výskumu a športu...

Spoločné zasadnutie SRK a ČKR 8.-9.6.2017 v Prahe

V dňoch 8. a 9. júna 2017 sa konalo spoločné zasadnutie Slovenskej rektorskej konferencie (SRK) a...

Rektori vysokých škôl rokovali v Bratislave

Členovia Slovenskej rektorskej konferencie sa stretli na 81. zasadnutí 24. apríla 2017 na pôde...

80. zasadnutie SRK

V dňoch 12. a 13. januára 2016 sa na Táloch konalo 80. zasadnutie SRK. Tlačová správa z 80....

79. zasadnutie SRK, 12. - 13. 12. 2016 v Nitre

Uznesenia zo 79. zasadnutia SRK Zápisnica zo 79. zasadnutia SRK Tlačová správa zo 79. zasadnutia...

Spoločné zasadnutie ČKR a SRK 3. a 4. 12. 2015 v...

Spoločné vyhlásenie Českej konferencie rektorov a Slovenskej rektorskej konferencie V dňoch 3. –...

Diskusia o Správe o stave školstva na Slovensku

Slovenská rektorská konferencia organizuje diskusiu s ministrom školstva, vedy, výskumu a športu v...

Seminár SRK 2013

Seminár "Alternatívne zdroje financovania vysokých škôl, spolupráca so súkromnými darcami a alumni...

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.