Hlas univerzít

Smútočné oznámenie

Dňa 3. februára 2023 zomrel vo veku 86 rokov matematik,...

Stretnutie prezidentov Maďarskej a Slovenskej rektorskej konferencie

Prezident Slovenskej rektorskej konferencie prof. Rudolf...

Projekt simulácie rokovaní Rady EÚ so slovenskou účasťou

Generálny sekretariát Rady Európskej únie zorganizoval v...

Novoročný pozdrav prezidenta SRK

Veľa šťastia, zdravia, pracovných a osobných úspechov v...

Poznáme laureátov Študentskej osobnosti Slovenska za akademický rok 2021/2022

Osemnásty ročník súťaže „Študentská osobnosť Slovenska“...

Aktuálne správy

Smútočné oznámenie

Dňa 3. februára 2023 zomrel vo veku 86 rokov matematik, prvý ponovembrový rektor Žilinskej...

Stretnutie prezidentov Maďarskej a Slovenskej...

Prezident Slovenskej rektorskej konferencie prof. Rudolf Kropil privítal 27. januára 2023 na pôde...

Projekt simulácie rokovaní Rady EÚ so slovenskou...

Generálny sekretariát Rady Európskej únie zorganizoval v dňoch 2. a 3. februára 2023 simulácie...

Novoročný pozdrav prezidenta SRK

Veľa šťastia, zdravia, pracovných a osobných úspechov v roku 2023 želá Rudolf Kropil prezident...

Poznáme laureátov Študentskej osobnosti...

Osemnásty ročník súťaže „Študentská osobnosť Slovenska“ spoznal svojich laureátov za akademický...

Vianočný pozdrav prezidenta SRK

Pokojné a príjemné prežitie vianočných sviatkov, veľa zdravia, šťastia a úspechov v novom roku...

Podujatia

Vyjadrenie k metodike na určovanie dotácie zo...

Slovenská rektorská konferencia („SRK“) oceňuje snahu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a...

Seminár "Národné perspektívy reformy hodnotenia...

Európska komisia spoločne s akademickými a vedeckými združeniami, univerzitami a výskumníkmi...

Stanovisko SRK zo 107. zasadnutia

Slovenská rektorská konferencia prijala 13. septembra 2022 vyhlásenie „Zabráňme kolapsu vysokých...

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.