Hlas univerzít

Európska stratégia pre univerzity

Európska komisia vo svojom oznámení o Európskej stratégii...

Smútočné oznámenie

So smútkom oznamujeme širokej verejnosti, že dňa 17....

Riešenie zahraničného zasahovania v oblasti výskumu a inovácií

18. januára 2022 Európska komisia zverejnila usmernenia,...

Vyjadrenie SRK k návrhu rozpisu dotácie pre verejné vysoké školy na rok 2022

Na 104. zasadnutí Slovenskej rektorskej konferencie, ktoré...

Aktuálne správy

Európska stratégia pre univerzity

Európska komisia vo svojom oznámení o Európskej stratégii pre univerzity ( European strategy for...

Smútočné oznámenie

So smútkom oznamujeme širokej verejnosti, že dňa 17. januára 2022 nás navždy opustila ďalšia...

Riešenie zahraničného zasahovania v oblasti...

18. januára 2022 Európska komisia zverejnila usmernenia, ktoré majú zabrániť zahraničnému...

Vyjadrenie SRK k návrhu rozpisu dotácie pre...

Na 104. zasadnutí Slovenskej rektorskej konferencie, ktoré sa konalo 13 januára 2022 v...

PF 2022

Reakcia prezidenta SRK Rudolfa Kropila na nové...

Členovia Slovenskej rektorskej konferencie dostali nové znenie návrhu zákona, ktorým sa mení a...

Podujatia

Uznesenia zo 103. zasadnutia SRK

Dňa 28. októbra 2021 sa konalo 103. zasadnutie Slovenskej rektorskej konfrencie a to kombinovane...

Schválené uznesenia zo 102. zasadnutia SRK

Dňa 24. augusta 2021 sa konalo 102. zasadnutie Slovenskej rektorskej konfrencie a to kombinovane...

Informácia o výstupoch zo 101. zasadnutia SRK

25. júna 2021 sa na pôde Technickej univerzity vo Zvolene konalo 101. zasadnutie Slovenskej...

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.