Hlas univerzít

tentorazidemvolit.eu

Universities vote for Europe - záleží nám na vzdelaní...

EUA rokovala v Paríži

Bratislava, 15. apríla 2019 Na pôde Sorbonnskej univerzity...

Kolokvium o otvorenej vede/vede 2.0 a o otvorenom prístupe

Prezident SRK prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. pozýva...

Predseda a členovia výkonnej rady akreditačnej agentúry sú vymenovaní

Bratislava, 28. 2. 2019. Ministerka školstva, vedy,...

Vypočúvanie kandidátov na predsedu výkonnej rady akreditačnej agentúry

(Aktualizované) Bratislava, 21. 2. 2019. Na pôde Centra...

Aktuálne správy

tentorazidemvolit.eu

Universities vote for Europe - záleží nám na vzdelaní Vysoké školy sú miestami pre otvorenú a...

EUA rokovala v Paríži

Bratislava, 15. apríla 2019 Na pôde Sorbonnskej univerzity sa v dňoch 9. až 12. apríla konali...

Predseda a členovia výkonnej rady akreditačnej...

Bratislava, 28. 2. 2019. Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR dnes vymenovala predsedu a...

Vypočúvanie kandidátov na predsedu výkonnej rady...

(Aktualizované) Bratislava, 21. 2. 2019. Na pôde Centra vedecko-technických informácií SR sa...

Smútočné oznámenie

Pred niekoľkými dňami nás opustila ďalšia významná osobnosť slovenského akademického života -...

Smútočné oznámenie

Prezident Slovenskej rektorskej konferencie prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. vyjadruje v mene...

Podujatia

Kolokvium o otvorenej vede/vede 2.0 a o...

Prezident SRK prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD. pozýva rektorky a rektorov a príp. nimi poverených...

Spoločné zasadnutie SRK a ČKR 2019

Slovenská rektorská konferencia organizuje v dňoch 6. - 7. júna 2019 v Bratislave Spoločné...

30. 1. 2019 sa konalo 87. zasadnutie SRK

Bratislava, 30. 1. 2019 (doplnené). Na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave sa konalo 87....

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.