Hlas univerzít

Slovenská rektorská konferencia odmieta akékoľvek porušovanie akademických práv a slobôd doma a vo svete vrátane perzekúcií akademických pracovníkov a študentov. Podľa medializovaných informácií v Tureckej republike došlo po zmarenom pokuse o štátny prevrat k rozsiahlemu postihovaniu akademických pracovníkov, ako o tom informovala akademickú obec Európska asociácia univerzít (EUA). V predchádzajúcich dňoch bolo údajne prepustených 15 200 akademických pracovníkov, Turecká vysokoškolská rada prikázala 1 577 univerzitným dekanom na verejných a nadačných univerzitách rezignovať, akademickým pracovníkom zakázala vycestovať do zahraničia a tým ktorí v zahraničí sú, prikázala sa vrátiť.

Slovenská rektorská konferencia odsudzuje prebiehajúce perzekúcie akademických pracovníkov na tureckých univerzitách a vysokých školách a vyjadruje súhlas so stanoviskom EUA, ktoré odmieta vynútenú rezignáciu 1 577 univerzitných dekanov, ako aj porušovanie ďalších akademických práv a slobôd a ktoré vyzýva k podpore demokracie v Turecku vrátane inštitucionálnej autonómie a akademickej slobody pre učiteľov a študentov.

Prezídium Slovenskej rektorskej konferencie

Za správnosť: Mária Čikešová

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.