Hlas univerzít

Predseda vlády SR Robert Fico a ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová sa 7. februára 2018 na Úrade vlády SR v Bratislave stretli s rektormi vysokých škôl zo všetkých krajských miest. Hovorili spolu o financovaní rekonštrukcií vysokoškolských internátov v rokoch 2018 a 2019. 

Za Slovenskú rektorskú konferenciu sa na rokovaní zúčastnil prezident SRK Rudolf Kropil a z každého kraja rektor univerzity, ktorá podľa metodiky prijatej rektormi v januári 2016 vykazuje najvyššiu mieru potreby zdrojov na rekonštrukciu vysokoškolských internátov.

Výsledkom rokovania je dohoda, že vláda SR vyčlení na rekonštrukciu vysokoškolských internátov 20 mil. eur v roku 2018, resp. ak vzhľadom na procesy verejného obstarávania dokážu univerzity vyčerpať, tak aj viac, a zvyšok do 50 mil. v roku 2019.

http://www.vlada.gov.sk/robert-fico-s-rektormi-sme-sa-dohodli-na-financovani-rekonstrukcii-internatov/ 

Tlačová správa (pdf.)

Fotografia: P. Koreň

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.