Hlas univerzít

Bratislava, 30. 1. 2019. Slovenská rektorská konferencia rokovala na 87. zasadnutí o aktuálnych oblastiach, týkajúcich sa vysokoškolského vzdelávania. Počas stretnutia na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave prijala viaceré uznesenia.

Nedostatočné čerpanie Európskych štrukturálnych a investičných fondov

SRK je vážne znepokojená nedostatočným čerpaním Európskych štrukturálnych a investičných fondoch („EŠIF“) v Operačnom programe Výskum a inovácie („OP VaI“) a so zdĺhavými procesmi v už vyhlásených výzvach, ktoré by mali viesť k podpisu zmlúv o nenávratnom finančnom príspevku („NFP“). Vysoké školy dôrazne upozorňujú, že alokované zdroje na OP VaI sú pre udržateľnosť a rozvoj existujúcej infraštruktúry a ich personálne dobudovanie alebozabezpečenie nevyhnutné. SRK upozorňuje na hroziaci dekomitment, pričom tieto prostriedky sú pre slovenskú vedu zásadné. SRK podporuje všetky opatrenia ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR k urýchlenému čerpaniu EŠIF v OP VaI a žiada o nespolitizovanie tejto  požiadavky.

SRK zároveň žiada ministerku školstva, vedy, výskumu a športu SR o urýchlené rokovanie s členmi prezídia SRK k objasneniu súčasnej situácie k čerpaniu EŠIF v OP VaI a k urýchleniu a upresneniu ďalšieho postupu, aby bolo možné zo strany SRK informovať členov akademickej obce.

Financovanie vysokých škôl

SRK upozorňuje na otázku financií pre zabezpečenie zvýšených taríf zamestnancov verejných vysokých škôl a na úhradu nákladov spojených s hradením rekreačných poukazov zamestnancom.

Slovenská akreditačná agentúra

SRK schválila kandidatúru prof. Matloviča a prof. Patráša na členov výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo. Prezident SRK predloží uvedené nominácie ministerke školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Kontakt: Jozef Žuffa, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.