Hlas univerzít

Všeobecne akceptovaná definícia otvorenej vedy ("Open Science", "OS") hovorí o novom prístupe k vedeckému procesu, ktorý sa zameriava na šírenie vedomostí, akonáhle sú k dispozícii, pomocou digitálnej a technológickej spolupráce. Je všeobecne akceptované, že výsledky výskumu financovaného z verejných zdrojov majú byť verejne dostupné ("Open Access", "OA"). Rovnako aj dáta majú vychádzať z obdobných princípov FAIR, t. j. nájditeľné, dostupné, interoperabilné a opätovne použiteľné, ("Findability, Accessibility, Interoperability, and Reusability").

Otvorená veda je jednou z ústredných tém vedecko-výskumnej politiky obnovenej ERAEurópska komisia venuje problematike otvorenej vedy veľký priestor (kariéra výskumníka, EOSC, zmeny hodnotenia výskumu a pod). Ale aj ďalšie medzinárodné organizácie a inštitúcie podporujú jej zavádzanie napr. OECDUNESCOOSN začlenilo otvorenú vedu do Trvaloudržateľných cieľov. 

EUA významným spôsobom nielen informuje o problematike, ale patrí medzi inicátorov zmien V ostatnom období sa v Európe dostala do popredia iniciatíva Plán S, ktorá má ambíciu zaviesť v roku 2021 otvorený prístup. 

Jednou z posledných aktivít EUA bolo zverejnenie štúdie o dohodách o čítaní a publikovaní ("Read & Publish Agreements"). Štúdia môže byť jedným z podkladov pre prípravu slovenskej stratégie otvorenej vedy, ktorá je v procese prípravy (aktuálne MPK otvorené do 6.5.2013). Jednou z inštitúcií, ktoré finančne podporili projekt EUA bola aj Slovenská rektorská konferencia.

Súvisiace informácie:

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.