Hlas univerzít

Európska asociácia univerzít zverejnila štúdiu o dohodách o čítaní a publikovaní ("Read & Publish Agreements"). Štúdia približuje budúcnosť vedeckého publikovania prostredníctvom súboru štyroch scenárov predstavujúcich „dominantné“ obchodné modely tohto systému. Zistenia poukazujú na to, že tradičné vydávanie predplatného je do značnej miery nežiaduce, zatiaľ čo dohody o čítaní a publikovaní považuje za prechodné. Väčšina respondentov, ktorí sa zapojili do prieskumu v rámci štúdie, uviedli, že za najviac žiaduce považujú dva budúce scenáre - Golden Open Access (publikovanie vo formáte otvoreného prístupu priamo komerčnými aktérmi - vydavateľmi) a Green Open Access v komunitou vlastnených repozitároch (nekomerčné publikovanie v repozitároch napr. univerzít a ďalších komunít).

Štúdia môže byť jedným z podkladov pre prípravu Národnej stratégie Otvorenej vedy, ktorá je v procese prípravy.

Jednou z inštitúcií, ktoré finančne podporili projekt EUA bola aj Slovenská rektorská konferencia.

Súvisiace informácie:

  • Kolokvium o otvorenej vede/vede 2.0 a o otvorenom prístupe (24.5.2019 v Košiciach)

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.