Hlas univerzít

Liptovský Mikuláš, 7. 12. 2018. Akadémia ozbrojených síl generála M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši bola 6. a 7. decembra hostiteľkou 86. zasadnutia Slovenskej rektorskej konferencie (SRK). Počas dvoch dní vrcholoví predstavitelia univerzít rokovali o aktuálnych témach vysokého školstva, vzdelávania, vedy a výskumu. Rektorky a rektori prijali uznesenia, z ktorých vyberáme tri oblasti.

Návrh metodiky a rozpisu štátnych dotácií pre verejné vysoké školy na rok 2019
SRK konštatuje, že návrh rozpočtu pre verejné vysoké školy na rok 2019 je nedostatočný a podobne ako v ostatných rokoch nevytvára adekvátne podmienky pre rozvoj vysokého školstva a zamedzenie odchodu vysokoškolákov do zahraničia. Metodika rozpisu dotácií nevytvára predpoklady pre zvyšovanie kvality vzdelávania, v súlade s prijatým národným programom a akčnými plánmi. SRK žiada, aby sa pravidlá financovania každoročne nemenili a aby boli garantované na minimálne tri roky.

Uznesenie týkajúce sa plagiátorstva
Rektorky a rektori jednoznačne odmietajú akékoľvek formy plagiátorstva. Dbajú o to, aby vzdelávanie študentov bolo vedené tak, aby si študenti počas štúdia alebo projektovej práce osvojovali predpísané zásady práce s literatúrou a elektronickými informačnými zdrojmi, ako aj správny spôsob citovania výsledkov iných autorov. SRK odmieta akékoľvek komerčné aktivity firiem k uľahčeniu vypracovania záverečných prác študentov. Ctí si zásady etiky vedeckej práce a umeleckej tvorby a ich porušenie vníma ako neospravedlniteľné správanie.

Vyjadrenie k novele vysokoškolského zákona – odnímanie titulov
SRK si uvedomuje spoločenskú požiadavku návrhu z 26. novembra 2018 a upozorňuje, že ide o prelomové rozhodnutie v oblasti vysokého školstva s vážnymi dôsledkami. Žiada preto v súčasnosti zvážiť odloženie jeho prijatia alebo ustanovenie jeho účinnosti tak, aby sa najprv vytvoril dostatočný časový priestor na implementáciu zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a na možnosť posúdenia dôsledkov jeho aplikácie. Cieľom aktuálnej reformy vysokého školstva, ktorej princípy vysoké školy dlhodobo podporujú, je najmä rozvoj kvality vysokoškolského vzdelávania, vrátane tých procesov, ktoré sú predmetom návrhu z 26. novembra 2018.

Kontakt: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Uznesenia z 86. zasadnutia SRK

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.