Slovenská rektorská konferencia

Slovenská rektorská konferencia (SRK) je podľa zákona č. 131/2002 Z. z.
o vysokých školách jedným z troch orgánov reprezentujúcich
vysoké školy v Slovenskej republike.

Poštová adresa:
Slovenská rektorská konferencia
Inštitút SRK
Konventná 1
811 02 Bratislava

mob.: +421 903 23 23 51
e-mail: srk (at) srk . sk

Mapa: Konventná 1, Bratislava

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.