Hlas univerzít

Adresa:
Slovenská rektorská konferencia
Inštitút SRK
Panenská 29
811 03 Bratislava

Mapa: Panenská 29, Bratislava

Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD.
prezident SRK a riaditeľ Inštitútu SRK
e-mail: srk (at) srk.sk

Mgr. Mária Čikešová, PhD.
generálna sekretárka
e-mail: srk (at) srk.sk
mob.: +421 903 23 23 51

Ing. Iveta Hlavatá
ekonómka
e-mail: sekretariat (at) srk.sk
mob.: +421 910 72 01 23

Ing. Ľubica Benková
referentka pre vzťahy s médiami
e-mail: media (at) srk.sk
tel.: +421 917 854 652 alebo 045 520 61 05

Michaela Kolláriková
sekretariát rektora TUZVO/prezidenta SRK
e-mail: rektor (at) tuzvo.sk 
tel.: +421 45 520 61 02

 

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.