Hlas univerzít

Adresa:
Slovenská rektorská konferencia
Inštitút SRK
Panenská 29
811 03 Bratislava

Mapa: Panenská 29, Bratislava

prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD.
prezident SRK a riaditeľ Inštitútu SRK
e-mail: srk (at) srk.sk

Mgr. Mária Čikešová
generálna sekretárka
e-mail: srk (at) srk.sk
mob.: +421 903 23 23 51

Ing. Iveta Hlavatá
ekonómka
e-mail: sekretariat (at) srk.sk
mob.: +421 910 72 01 23

Mgr. Jozef Žuffa, Dr. theol.
referent pre vzťahy s médiami
e-mail: media (at) srk.sk
tel. č.: +421 33 59 39 203 

PhDr. Adriana Krupová
kalendár prezidenta SRK a stretnutia
e-mail: adriana.krupova (at) truni.sk
tel. č.: +421 33 59 39 203

 

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.