Hlas univerzít

Slovenská rektorská konferencia
Inštitút SRK
Vazovova 3
811 07 Bratislava

Mapa: Vazovova 3, Bratislava

doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.
prezident SRK a riaditeľ Inštitútu SRK
E: srk (at) srk.sk

Mgr. Mária Čikešová, PhD.
generálna sekretárka
E: srk (at) srk.sk 
M: +421 903 23 23 51

Ing. Iveta Hlavatá
ekonómka
E: sekretariat (at) srk.sk
M: +421 910 72 01 23

PhDr. Veronika Andreánska, PhD.
referentka pre oblasť vedy, výskumu, inovácií a fondov EÚ
M: +421 911 788 918
E: srk (at) srk.sk 

Ing. Alexandra Pančíková, PhD. 
kancelária ISRK/Rektorát UMB
E: alexandra.mertinkova (at) umb.sk
T: +421 48 446 1156
M: +421 918 670 338

Jana Lobbová
kancelária ISRK/Rektorát UMB
E: jana.lobbova (at) umb.sk
T: +421 48 446 1152

kontakt pre médiá - pozícia aktuálne neobsadená
E: media (at) srk.sk a srk (at) srk.sk

 

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.