Hlas univerzít

Európske štandardy a smernice pre zabezpečovanie kvality v Európskom vysokoškolskom priestore

Projekt inštitucionálneho hodnotenia slovenských vysokých škôl Európskou asociáciou univerzít (2005-2007)

Rôzne

  • Závery zo zasadnutia SRK a Akreditačnej komisie, ktoré sa konalo dňa 14. 1. 2016 v Bratislave.
  • Spoločné komuniké predstaviteľov Slovenskej rektorskej konferencie a Akreditačnej komisie, Bratislava, 19. 9. 2014 - linka

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.