Slovenská rektorská konferencia

Slovenská rektorská konferencia (SRK) je podľa zákona č. 131/2002 Z. z.
o vysokých školách jedným z troch orgánov reprezentujúcich
vysoké školy v Slovenskej republike.

SRK v skupine "European Research Area - Human Resources Strategy for Researchers (ERA-HRS4R)"

    Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.