Hlas univerzít

Prezident Slovenskej rektorskej konferencie udelil na návrh hodnotiacej komisie Cenu SRK za umenie v roku 2023 absolventovi herectva na Vysokej škole múzických umení v Bratislave Jánovi Cibulovi.

Ján Cibula ukončil v akademickom roku 2022/2023 magisterské štúdium herectva v ročníku Petra Mikulíka a Petra Šimuna na Divadelnej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Okrem hereckého talentu je Ján Cibula aj hudobne disponovaným multiinštrumentalistom a skladateľom. Ako študent bol zodpovedný za hudobné naštudovanie muzikálu Davida Bowieho a Endu Walsha – Lazarus (Divadlo Aréna) a inscenácie Zlatá lýra (Divadlo Andreja Bagara) v réžii Mariána Amslera. Pri interpretácii náročných skladieb preukázal umeleckú zrelosť a schopnosť viesť hudobné teleso. Doposiaľ najväčšou hereckou rolou Jána Cibulu bola hlavná postava monodrámy Tisícdeväťsto, ktorú v komornom priestore Štúdia Olympia v bratislavskom divadle Nová scéna naštudoval režisér Matúš Bachynec. Vo všetkých troch inscenáciách hrá Ján aj na klávesových nástrojoch. Jeho výnimočné hudobné nadanie reflektovala aj odborná obec. V absolventskom ročníku štúdia získal Ján Cibula stále angažmán v Divadle Andreja Bagara v Nitre, kde sa hneď v prvej sezóne presadil a pozitívne zarezonoval. Televízni diváci ho tiež poznajú zo seriálu Pán profesor, kde stvárnil úlohu študenta Davida.

SRK udelila cenu za umenie Jánovi Cibulovi za hudobné naštudovanie divadelných inscenácií Zlatá lýra a Lazarus a s prihliadnutím na herecké výkony v inscenáciách Tisícdeväťsto a Nevesta alebo zdá sa, že hrmí, ktoré realizoval už počas svojho vysokoškolského štúdia.

„Oceňujeme nielen mladého a nadaného herca a hudobníka, ktorý má pred sebou skvelé vyhliadky, ale aj vysokú školu, ktorá mu pomohla rozvíjať jeho talent. Verím, že vďaka nadobudnutému vysokoškolskému vzdelaniu bude úspešným umelcom nielen na domácej, ale aj na zahraničnej umeleckej scéne,“ hovorí Vladimír Hiadlovský, prezident SRK. Pokračuje: „Dúfam, že ďalší mladí ľudia, ktorí chcú študovať umelecké odbory, si aj vďaka nemu vyberú slovenské umelecké vysoké školy, pretože sú kvalitné.“

Martin Šmatlák, rektor VŠMU hovorí: „Úprimne sa teším, že Cenu SRK za umenie získal absolvent herectva na Divadelnej fakulte VŠMU. Som presvedčený, že toto ocenenie je pre Jána nielen významným spoločenským uznaním jeho štúdia a tvorby, ale aj impulzom pre ďalšie vynikajúce umelecké výkony. Verím tiež, že jeho úspech povzbudí aj ďalších študentov a študentky našej školy v ich tvorivom hľadaní a umeleckom smerovaní.“

Cena SRK za umenie je udeľovaná od roku 2012 študentom alebo absolventom vysokoškolského štúdia, či kolektívu autorov, ktorí sú autormi mimoriadne hodnotného a verejne prístupného umeleckého diela alebo za umelecký výkon majúci nadnárodný význam. V prípade umení viazaných na národný jazyk sa pri hodnotení zohľadňuje najmä národný význam. Cieľom SRK je zviditeľnenie a propagácia umeleckej činnosti vykonávanej na vysokých školách v SR. Cena sa udeľuje v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku.

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.