Hlas univerzít

Zvolen, 9. júla 2020 - Po uvoľnení opatrení súvisiacich so šírením ochorenia COVID-19 sa 9. júla 2020 konalo 92. zasadnutie Slovenskej rektorskej konferencie na pôde Technickej univerzity vo Zvolene pod vedením jej prezidenta prof. Rudolfa Kropila. Zasadnutia sa zúčastnili aj minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling a štátny tajomník Ľudovít Paulis.  Hlavnými témami spoločnej diskusie boli úprava legislatívneho prostredia vysokoškolského sektora, rozvoj vysokého školstva a dopad obmedzení súvisiacich s koronakrízou na vysoké školy. Podľa SRK je predpokladaný pokles v príjmoch verejných vysokých škôl na úrovni  10 až 30 % z celkových príjmov. 

SRK uvítala informáciu o postupe ministerstva školstva pri riešení kompenzácií univerzitami vyčíslených dopadov koronakrízy. „Vysoké školy patria medzi najväčších zamestnávateľov v Bratislave, ale aj v regiónoch. Výpadky v ich príjmoch preto budú mať dopad nielen na prevádzku vysokých škôl, ale aj  na sociálne pomery študentov a zamestnancov. Musíme o tom spolu hovoriť, pretože sme presvedčení, že vláda SR by mala prijímať kompenzačné nástroje nielen pre podnikateľské subjekty, ale aj pre inštitúcie, ktoré zriadil štát vo verejnom záujme, teda aj pre vysoké školy,“ hovorí prezident SRK prof. Rudolf Kropil. Rektorky a rektori okrem toho rokovali aj o prípravách nového akademického roka 2020/21 a prípadnom pokračovaní obmedzení. „Musíme pracovať aj s plánom B, aby sme neostali v septembri zaskočení. Prechod výučby do online prostredia alebo k zmiešaným formám kombinujúcim online a prezenčnú výučbu, by mal byť plynulý. Týka sa to aj riadenia a prevádzky na vysokých školách,“ dodal Kropil.

SRK informovala ministra Branislava Gröhlinga o svojom stanovisku k téme akademickej integrity, v ktorom odmieta akékoľvek porušovanie duševného vlastníctva. SRK uvítala deklarovaný záujem ministra pripraviť nový vysokoškolský zákon, ktorý má posilniť autonómiu vysokých škôl. Posilnenie akademickej samosprávy musí sprevádzať zodpovednosť každej vysokej školy za kvalitu jej činností.

SRK sa zaoberala aj čerpaním Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) a konštatovala, že nízke čerpanie EŠIF v aktuálnom programovom období má negatívny dopad na hospodárenie univerzít a udržateľnosť novovybudovanej výskumnej infraštruktúry.  

Súviasiace informácie:

TS v pdf: TU

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.