Hlas univerzít

7.11.2019, Bratislava Slovenská rektorská konferencia udelila Cenu za umenie 2019 Ing. arch. Ing. Eme Ruhigovej a Ing. arch. Ing. Romanovi Ruhigovi za mimoriadne hodnotný súbor umeleckých diel - Architektonické návrhy bývania v rôznom klimatickom podnebí (Kazachstan, Bielorusko, Španielsko, Senegal). Cenu odovzdal 7. novembra 2019 v Bratislave prezident SRK prof. Rudolf Kropil, za účasti ministerky Martiny Lubyovej, počas galavečera Týždňa vedy a techniky na Slovensku, ktorý zorganizovalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v priestoroch bratislavskej Incheby.

Ocenený súbor diel predstavuje alternatívne riešenia udržateľnosti pri architektonickom navrhovaní bývania v rôznych klimatických podmienkach. Všetky diela sú navrhované tak, aby zabezpečili adekvátne bývanie vo všetkých klimatických podmienkach: v kazašskej Astane, bieloruskom Breste, španielskom Madride a senegalskom Tanafe. V dielach je zohľadnené rôzne klimatické podnebie, geomorfológia, ako aj sociálno-kultúrne pomery v jednotlivých krajinách.

Manželia Roman a Ema Ruhigovci vyštudovali v roku 2016 program Pozemné stavby a architektúra na Stavebnej fakulte a v roku 2017 študijný program Architektúra na Fakulte architektúry, obidva na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave (STU). V súčasnosti pôsobia na Katedre architektúry Stavebnej fakulty STU ako doktorandi študijného programu Teória a konštrukcie pozemných stavieb. Venujú sa teórii a výskumu udržateľnosti najmä vo vzťahu k historickým a obnovovaným objektom. Svojimi prácami zasielanými do rôznych študentských súťaží, za ktoré získali aj viacero ocenení, úspešne reprezentovali STU v Bratislave doma aj v zahraničí.

Spoločne založili ER Atelier, kde sa zaoberajú najmä koncepčnou tvorbou založenou na snahe o súhru urbanizmu, architektúry a adekvátnych technických riešení k dosiahnutiu optimálnych udržateľných konceptov.

Cena Slovenskej rektorskej konferencie za umenie je udeľovaná od roku 2012 študentom alebo absolventom vysokoškolského štúdia, či kolektívu autorov, ktorí sú autormi mimoriadne hodnotného a verejne prístupného umeleckého diela alebo za umelecký výkon majúci nadnárodný, resp. národný význam. Cieľom je prispieť k zviditeľneniu a propagácii umeleckej činnosti vykonávanej na vysokých školách v SR. Udelenie Ceny SRK za umenie sa riadi jej štatútom a udeľuje sa každoročne počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku.

Ľubica Benková

Súvisiace informácie:

V médiách:

https://www.skolske.sk/clanok/50571/odovzdali-cenu-slovenskej-rektorskej-konferencie-za-umenie-2019 (11.11.2019)

https://vedanadosah.cvtisr.sk/predstavujeme-laureatov-ceny-za-vedu-a-techniku-2019 (7.11.2019)

 

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.