Hlas univerzít

V rámci spoločného úsilia o podporu spravodlivých výskumných partnerstiev a realizáciu trvalo udržateľného rozvoja Afriky a Európy, univerzity a výskumné organizácie zo všetkých častí Afriky a Európy naliehajú na Africkú úniu a na Európsku úniu, aby prijali komplexnú dlhodobú víziu - Inovačnú agendu AÚ-EÚ Globálna brána („Global Gateway“) a pilotný integrovaný program pre vedu, technológie a inovácie medzi Afrikou a EÚ na roky 2023-2027 (Afrika-EÚ STI program).

Ambícia urýchliť prechod Afriky k znalostnej ekonomike vedenej inováciami a založenej na výskume si vyžaduje nový prístup k vedeckej spolupráci medzi Afrikou a Európou, ktorá bude založená na udržateľnosti, excelentnosti, budovaní kapacít a schopnosti škálovať. Apelujeme na ministrov pre výskum z krajín AÚ a EÚ, ktorí sa stretnú 13. júna 2023, aby v rámci Inovačnej agendy AÚ-EÚ prijali aj inovatívny finančný nástroj na posilnenie dlhodobej výskumnej spolupráce medzi Afrikou a Európou.

Túto výzvu podporujú organizácie zastupujúce približne 2 000 univerzít v Afrike, Európe a mimo nich, ako aj výskumné organizácie. Na základe minulých úspechov a skúseností navrhujeme zamerať Afrika-EÚ STI program na individuálnu a inštitucionálnu podporu a zároveň rozvíjať výskumnú a inovačnú infraštruktúru v Afrike. Aby bol posilnený výskumný ekosystém ako celok, musí tento nový nástroj podporovať individuálne talenty v súčinnosti so širším výskumným ekosystémom, posilňovať africké univerzity a inštitucionálnu kapacitu výskumných organizácií a riadiť rozvoj výskumnej infraštruktúry na svetovej úrovni.

  • Budovať na úspechu ARISE a podporovať excelentných afrických výskumníkov: Afrika-EÚ STI program by mal integrovať a rozširovať úspešný pilotný program ARISE („African Research Initiative for Scientfic Excellence“). Musíme zabezpečiť pokračovanie ARISE a integrovať ho do širšieho výskumného ekosystému. V strednodobom horizonte požadujeme vytvoriť schému financovania pre výskumníkov so strednou kariérou a starších výskumníkov, aby sme zabezpečili ich kariérny rozvoj v Afrike a podporili obeh mozgov.
  • Založiť centrá excelentnosti AÚ-EÚ a presadzovať nový typ inštitucionálnych partnerstiev s transformačným potenciálom: Afrika-EÚ STI program musí podporovať budovanie centier excelentnosti AÚ-EÚ. Vychádzajúc z našich kolektívnych skúseností zdôrazňujeme potrebu centier excelentnosti AÚ-EÚ, aby boli posilnené vnútorné kapacity univerzít a výskumných organizácií v celej Afrike a Európe a tieto mohli realizovať excelentný kolaboratívny výskum, rozvíjať spoločné programy odbornej prípravy, podporovať mobilitu, zlepšovať politický a sociálno-ekonomický dopad výskumu a určovať investície do výskumných infraštruktúr. Aby boli transformatívne a udržateľné, je dôležité udeľovať akékoľvek financovanie prostredníctvom otvorenej súťaže založenej na excelentnosti výskumu, dlhodobej vízii, budovaní kapacít a inkluzívnosti.
  • Rozvoj výskumnej a inovačnej infraštruktúry na zvýšenie vplyvu a udržateľnosti spolupráce: Rozvoj výskumnej infraštruktúry je pre spoluprácu medzi Afrikou a Európou kľúčový, pretože investičná medzera bráni vedeckému pokroku a posilňuje závislosť Afriky od globálneho severu. Afrika-EÚ STI program by mal koordinovať spoločné úsilie a dlhodobý záväzok AÚ a EÚ v partnerstve s africkými a európskymi vládami. Mala by byť založená koordinačná platforma medzi hlavnými verejnými financovateľmi výskumu a inovácií a africkými vládami, aby sa predišlo duplicite iniciatív a aby sa dosiahol väčší vplyv.

Aby sme posilnili naše posolstvo smerom k politikom a signalizovali našu ochotu zapojiť sa do nového Afrika-EÚ STI programu, je táto výzva otvorená ďalším partnerom, vysokým školám a výskumným organizáciám, ktoré sa k nej môžu pripojiť. Prosím, kontaktujte Lauru Royer na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Jan Palmowski, generálny sekretár The Guild, povedal: „Stratégia AÚ Afrika 2063 a Globálna brána EÚ dávajú znalosti do centra svojej vízie. Prostredníctvom Afrika-EÚ STI programu môžeme začať transformáciu a zabezpečiť, aby sme investovali do excelentného výskumu, dlhodobej spolupráce a udržateľnej výskumnej infraštruktúry. Jednota výskumnej komunity, spojená v tejto výzve, zdôrazňuje: sme pripravení zohrať svoju úlohu pri posilňovaní strategického partnerstva AÚ – EÚ; vyzývame politikov, aby nás v tomto úsilí podporili."

Ernest Aryeetey, generálny sekretár ARUA, povedal: „ARUA a The Guild spolupracujú na podpore rozvoja silnej spolupráce medzi africkými a európskymi výskumníkmi pri presadzovaní stratégií načrtnutých pre spoluprácu medzi AÚ a EÚ. Afrika-EÚ STI program má potenciál podporiť transformáciu vedy v Afrike a lepšie pochopiť Afriku v Európe.“

Rudolf Kropil, prezident Slovenskej rektorskej konferencie, doplnil: „Význam spolupráce s africkými univerzitami a výskumníkmi rastie, no nie je ešte plne uznaný. Partnerstvo viacerých aktérov s Afrikou sa stalo kľúčovou prioritou aj pre Európsku komisiu. Žiadame európske inštitúcie, aby zvýšili podporu vedy, umenia, inovácií a akadémie ako takej a tak podporili vzájomne prospešný hospodársky rast a zdieľanie hodnôt a záujmov, ako aj zlepšili životy ľudí na oboch kontinentoch, ktorí si zaslúžia žiť v mieri, bezpečí, demokracii, prosperite, solidarite a s ľudskou dôstojnosťou.''

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.