Hlas univerzít

Bratislava 24. februára 2021 Predstavitelia slovenských univerzít a vysokých škôl požadujú zaradenie pedagógov a ďalších zamestnancov vysokých škôl do zoznamu osôb kritickej infraštruktúry pre prednostné očkovanie proti COVID-19. Vyplýva to z prijatého uznesenia z 97. zasadnutia Slovenskej rektorskej konferencie, ktoré sa konalo 23. februára 2021 na Ekonomickej univerzite v Bratislave.

V záujme skorého návratu k prezenčnej metóde výučby na vysokých školách SRK žiada zaradiť vysokoškolských pedagógov a ďalších zamestnancov do zoznamu osôb kritickej infraštruktúry pre prednostné očkovanie proti COVID-19.

Ak má byť letný semester 2020/2021 riadne ukončený (záverečné práce, štátne skúšky, obhajoby dizertačných prác a pod.), bude potrebné zabezpečiť prednostné očkovanie zamestnancov vysokých škôl.

 

 

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.