Hlas univerzít

Slovenská rektorská konferencia udelila Cenu za umenie 2020

Slovenská rektorská konferencia udelila Cenu za umenie 2020 Mgr. art. Žofii Dubovej, doktorandke Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, za súbor diel, ktorý bol prezentovaný v mimoriadne prestížnej zahraničnej galérii Hempel Glassmuseum. Cenu odovzdal 12. novembra 2020 v Bratislave viceprezident SRK profesor Ferdinand Daňo za účasti rektorky VŠVU docentky Bohunky Koklesovej.

Ocenená vystavovala svoje diela na výberovej kolektívnej výstave Images Captured in Glass -  Unique Contemporary Glass Art from Slovakia. Súbor ocenených diel z prác Drawing (2014 - 2019) a zo série diel The Line (2018 - 2019) bol prezentovaný v prestížnej galérii Hempel Glassmuseum v roku 2019 v Dánsku. Ide o veľkorozmerné tabuľové sklá, ktoré sú nosičom pre maliarske a kresliarske výkony. Obsahom jednotlivých diel sú najmä východiská v krajine a prírode. Výnimočná na týchto prácach je ich technologická realizácia, ale aj práca so skleneným materiálom, možnosť vnímať dielo v priesvitoch, ako aj v kombinácii so svetlom a tieňom.

Mgr. art. Žofia Dubová je absolventkou Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Štúdium maľby v ateliéri prof. Daniela Fischera ukončila v roku 2016. Počas tohto obdobia absolvovala stáž v ateliéri skla a zahraničné pobyty v USA a Portugalsku. Od roku 2018 je doktorandkou na VŠVU u doc. Emöke Vargovej.

Žofia sa vo svojej tvorbe zaoberá predovšetkým témou krajiny, ktorú ďalej spracováva na plátne, skle či na papieri. Oceňovaný je spôsob akým konštruuje obrazy. Ich podoba, vyskladaná a pozliepaná z viacerých obrazových fragmentov, je  výsledkom jej vlastnej autorskej techniky, ktorá by sa dala nazvať „prezliekanie obrazu“. Viceprezident SRK Ferdinand Daňo pozitívne hodnotí medzinárodný úspech nominantky. Hovorí: „Žofia Dubová je výraznou osobnosťou nastupujúcej generácie slovenskej maľby, ktorá sa presadila aj v medzinárodnom prostredí. Pre Slovenskú rektorskú konferenciu je potešením oceniť túto talentovanú umelkyňu.“ Ocenená svoje diela prezentovala na viacerých skupinových a samostatných výstavách na Slovensku, v Česku, Poľsku, Nemecku, Rusku, USA, Dánsku, Švédsku, Taliansku, Belgicku, Francúzsku a Portugalsku. Žofia získala pred štyrmi rokmi Cenu rektora VŠVU a Cenu Slovenskej výtvarnej únie. O rok neskôr sa stala víťazkou Maľby roka VÚB a v roku 2018 získala cenu Nadácie NOVUM. Rektorka VŠVU Bohunka Koklesová dodáva: „Diela Žofie Dubovej sú už dnes zastúpené v zbierkach Slovenskej národnej galérie a francúzskej MussVerre v Sars-Poteries. Domnievam sa, že jej medzinárodný úspech bude v nasledujúcich rokoch rásť.“

Cena Slovenskej rektorskej konferencie za umenie je udeľovaná od roku 2012 študentom alebo absolventom vysokoškolského štúdia, či kolektívu autorov, ktorí sú autormi mimoriadne hodnotného a verejne prístupného umeleckého diela alebo za umelecký výkon majúci národný, resp. nadnárodný význam. Cieľom SRK je prispieť k zviditeľneniu a propagácii umeleckej činnosti vykonávanej na vysokých školách v SR. Cena sa udeľuje v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku.

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.