Hlas univerzít

Slovenská rektorská konferencia zásadne nesúhlasí s oklieštením akademickej samosprávy

Dňa 6. októbra 2020 zasadala Slovenská rektorská konferencia (SRK) v Banskej Bystrici. Na pôde Univerzity Mateja Bela sa stretlo 26 rektoriek a rektorov slovenských univerzít, vrátane všetkých rektorov verejných a štátnych vysokých škôl. Jednomyseľne schválili vyhlásenie, ktorým vyjadrili nesúhlas s oklieštením akademickej samosprávy tak, ako je navrhnuté v Národnom integrovanom reformnom pláne zverejnenom ministrom financií 5. októbra 2020.

SRK sa oboznámila s „Národným integrovaným reformným plánom“ a považuje ho v časti Vysoké školy za solídny základ verejnej diskusie. Mnohé myšlienky v tomto dokumente rektori a rektorky vnímajú pozitívne. Stotožňujú sa s potrebou inovovať a spružniť systém riadenia vysokých škôl formou posilnenia manažérskych prvkov a rozumného vyváženia kompetencií orgánov akademickej samosprávy.

V žiadnom prípade sa SRK ale nemôže stotožniť s navrhovaným oklieštením akademickej samosprávy. V navrhovanej verzii ho vníma ako faktický koniec autonómnosti vysokého školstva v SR. Vyjadruje kategorický nesúhlas s navrhovaným modelom, v ktorom sa voľba akademických funkcionárov presúva z rúk akademických senátov na novokreované správne rady. Akademické slobody stelesnené v systéme akademickej samosprávy SRK považuje za zásadný výdobytok „Novembra 1989“ a za nadviazanie na akademické privilégiá stredovekých univerzít, k odkazu ktorých sa slovenské univerzity a vysoké školy hrdo hlásia.

Vysoké školy sú nositeľmi princípov humanizmu, altruizmu, slobody a ľudskej dôstojnosti. Zachovajme si tieto princípy i do budúcnosti pri riešení neľahkých úloh, ktoré našu spoločnosť čakajú. Veríme, že vysoké školy zohrajú v tomto procese rovnako nezastupiteľnú úlohu ako v minulosti.

V Banskej Bystrici 6. októbra 2020

Vyhlásenie SRK v pdf

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.