Hlas univerzít

Slovenské vysoké školy sa pripravujú na otvorenie akademického roka 2021/22 a na zaručenie bezpečného priebehu výučby a ďalších tvorivých činností. Vedenia vysokých škôl budú v spolupráci s regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva stanovovať podmienky  pre plynulú výučbu. Dokážu totiž najobjektívnejšie posúdiť možnosti prezenčnej, dištančnej a kombinovanej výučby s ohľadom na stupeň, odbor a ďalšie špecifiká a na podmienky stanovené Covid automatom.

Slovenská rektorská konferencia („SRK“) podporuje zachovanie prezenčnej výučby v akademickom roku 2021/22 v maximálne možnej miere so zohľadnením aktuálnych podmienok na príslušnej vysokej škole a fakulte. S blížiacim sa otvorením nového akademického roka SRK apeluje na študentov a zamestnancov vysokých škôl, aby sa dali zaočkovať čím skôr, ak im to umožňuje ich zdravotný stav. Rudolf Kropil, prezident SRK prosí zamestnancov a študentov vysokých škôl, aby boli zodpovední. Vysvetľuje: „Našou snahou je realizovať výučbu na vysokých školách čo najdlhšie prezenčnou formou. Aj keď technologický vývoj pokročil a dištančné formy vzdelávania sú adekvátnou náhradou prezenčných, pričom vysoké školy musia garantovať kvalitu takého vzdelávania, domnievam sa, že osobný kontakt študentov s učiteľmi je nenahraditeľný.“

Členovia SRK sa na svojom 102. zasadnutí dňa 24. augusta 2021 stretli so zástupcami Úradu verejného zdravotníctva SR a odborníkmi na infektológiu, aby diskutovali o podmienkach pre prezenčné fungovanie vysokých škôl. Odporúčajú Ministerstvu zdravotníctva SR zriadiť spoločne s vysokými školami, ktoré majú zdravotnícke a lekárske študijné odbory, antigénové mobilné odberové miesta („MOM“) v ich areáloch. Žiadajú tiež Správu štátnych hmotných rezerv poskytnúť vysokým školám, ktoré majú vlastnú kapacitu na Ag testovanie, bezplatné testy. Študenti a zamestnanci vysokých škôl, ktoré nemajú potrebnú odbornú kapacitu a nemôžu využívať MOM inej vysokej školy, by mohli využívať testovanie v dohodnutých dňoch v okresných nemocniciach. Úrad verejného zdravotníctva SR žiadajú vydať usmernenie, ktoré by umožňovalo na vysokých školách kontrolu odporúčanú Covid automatom (protokol OTP).

Členovia SRK vítajú poskytnutie finančnej kompenzácie z Ministerstva financií SR verejným vysokým školám na eliminovanie negatívnych ekonomických dopadov pandémie k máju 2021. Zároveň upriamujú pozornosť na problémy súvisiace s negatívnymi ekonomickými dopadmi v dôsledku pandémie aj na štátnych a súkromných vysokých školách, ktoré je potrebné riešiť.

SRK upozorňuje akademickú obec a širokú verejnosť na prebiehajúcu Konferenciu o budúcnosti Európy, do ktorej sa môžu zapojiť a aktívne prispieť. Hospodársky, kultúrny a demokratický rozvoj slovenskej spoločnosti, ktorej súčasťou je vysoké školstvo, veda, výskum a umenie, je možný v pevnom a bezpečnom politickom rámci, ktorým je členstvo SR v Európskej únii. Vysoké školy v SR sa preto hlásia k zodpovednej proeurópskej orientácii SR a budú aktívne v prebiehajúcej diskusii.

 

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.