Hlas univerzít

Bratislava 11. októbra 2022

Rektorky a rektori slovenských vysokých škôl očakávajú skoré stretnutie s ministrom školstva, vedy, výskumu a športu.

Po minulotýždňovom vymenovaní ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Jána Horeckého prezidentkou SR je najvyšší čas začať rokovanie s rektorkami a rektormi vysokých škôl, ako to bolo prisľúbené predsedom vlády SR Eduardom Hegerom na akademickej pôde v Banskej Bystrici. Slovenská rektorská konferencia očakáva pozvánku z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu v záujme zabezpečenia riadneho chodu vysokých škôl v aktuálnom akademickom roku.

Prezident Slovenskej rektorskej konferencie Rudolf Kropil reaguje na početné otázky novinárov: „Slovenská rektorská konferencia prijala vyjadrenie, ktorým chce zabrániť kolapsu slovenských vysokých škôl a ktoré podporili všetky vysokoškolské reprezentácie vrátane študentov. Rokovanie s predsedom vlády a členmi vlády SR považujem za proces, ktorý má svoj začiatok, vývoj a ukončenie. Proces začal vydaním vyhlásenia 13. septembra 2022. Teraz je však najvyšší čas rokovať s akademickou sférou.“

Slovenská rektorská konferencia bude o obsahu a výsledku rokovaní informovať odbornú verejnosť a médiá neodkladne.

#InvesticiadoBuducnosti

Súvisiace informácie:

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.