Hlas univerzít

Science Business spustil verejnú konzuláciu formou online prieskumu o dosahu a hodnote výskumu a inovácií v Európskej únii „Research and Innovation: How to get more impact?“

Cieľom verejnej konzultácie je zhromaždiť názory odbornej verejnosti vrátane akademických a vedeckých pracovníkov, finančníkov, manažérov firiem a tvorcov politík. Dosah a spoločenská hodnota výskumu má byť jedným z kľúčových princípov hodnotenia excelentnosti v budúcom rámcovom programe EÚ pre výskum a inovácie. 

Výsledky konzultácie budú zverejnené počas konferencie "European Research Excellence - Impact and Value for Society", ktorá sa uskutoční 12. októbra 2017 v estónskom Tallinne. Účasť na konferencii je bezplatná, registrácia je otvorená do 7. augusta 2017.

Online prieskum - „Research and Innovation: How to get more impact?“

Konferencia - "European Research Excellence - Impact and Value for Society" (12. októbra 2O17)

Tlačová správa estónskeho predsedníctva v Rade EÚ o dosahu - iCOMPET: We want to make people proud of European research and innovation

Zdroj: EK a SLORD

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.