Hlas univerzít

Slovenská rektorská konferencia sa pripojila k európskej kampani #EUInvestInKnowledge spolu s ďalšími 23 národnými rektorskými konferenciami a tromi stovkami európskych univerzít vrátane ôsmich slovenských vysokoškolských inštitúcií. V spoločnej výzve "Využime našu spoločnú budúcnosť" ("Seize our common future") žiadame európske inštitúcie a ich lídrov, aby posilnili investície do výskumu a inovácií na európskej úrovni a zvýšili rozpočet budúceho programu EÚ pre výskum, vývoj a inovácie (2021 - 2027) - Horizon Europe, na najmenej 120 miliárd eur. Aj keď na vyriešenie globálnych problémov, ktorým dnes čelí nielen Európa, ale aj ľudstvo a tiež na splnenie ambícií programu Horizon Europe, by boli potrebné ešte väčšie investície.

Naplnenie záväzku navýšiť budúci rozpočet programu Horizon Europe by bol ten správny signál na podporu verejných a súkromných investícií do výskumu a inovácií v Európe. Európa by tým tiež potvrdila svoje vedúce postavenie pri riešení budúcich výziev.

Súvisiace informácie:

 Autor: Mária Čikešová

Ilustračná fotografia: TUKE

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.