Hlas univerzít

Do 15. októbra 2019 majú záujemcovia možnosť podávať žiadosti o zaradenie do výberových konaní na obsadenie funkcií v Slovenskej akreditačnej agentúre pre vysoké školstvo (https://www.saavs.sk/):

Výberové konania vyhlásilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 14 ods. 2 a § 38 ods. 11 zákona č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zdroj: MŠVVaŠ SR

Ilustračná fotografia: UJŠ

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.