Hlas univerzít

Deň boja za slobodu a demokraciu sa neodmysliteľne spája so študentmi. Každý rok si  slovenské vysoké školy pripomínajú pamiatku Jána Opletala, ako aj udalosti Nežnej revolúcie, ktorá naštartovala politické, hospodárske a spoločenské zmeny a začala tak proces demokratizácie bývalého Československa.

Dnes, rovnako ako v predchádzajúcich rokoch, je odkaz Novembra 1989 stále aktuálny. Slovenská rektorská konferencia (SRK) konštatuje, že poslaním moderných univerzít a vysokých škôl, ktoré sú vrcholnými vzdelávacími, vedeckými a umeleckými inštitúciami, je aj otvorená a kritická diskusia k aktuálnym spoločenským témam.

Medzinárodný deň študentov sa spája s víziou lepšej budúcnosti a rozvojom. Vysoké školy, ich predstavitelia, pedagógovia, ako aj študenti, musia dnes aktívnejšie vystupovať proti stupňujúcim sa prejavom populizmu, netolerancii, radikalizácii a propagácii pseudovedeckých správ, ktoré sú hrozbami pre demokraciu aj akademickú kultúru. Vysoké školy zohrávajú dôležitú úlohu nielen vo výchove k vedomostiam a zručnostiam, ale aj k občianskej angažovanosti.“ uviedol prof. Rudolf Kropil, prezident SRK. Svojou účasťou v občianskom živote tak akademici môžu aktívne podporovať rozvoj demokracie našej spoločnosti.

Prezident SRK prof. Rudolf Kropil vyzval slovenské vysoké školy, aby si pripomenuli 30. výročie Nežnej revolúcie a Medzinárodný deň študentov vlastnými aktivitami a zároveň, aby tieto aktivity rozšírili do povedomia akademickej obce, ako aj celej spoločnosti.

Ľubica Benková

SRK v médiách: Skolske.sk (15. 11. 2019)

Autor koláže: Ján Obročník (TUZVO)

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.