Hlas univerzít

S pocitom hlbokého zármutku a úprimnej účasti vyslovuje Slovenská rektorská konfrencia sústrasť rodinám obetí, ktorých životy vyhasli 13. novembra 2019 pri tragickej dopravnej nehode pri Nitre. Pripájame sa aj ku kondolencii rektorov univerzít, ktorí prišli pri tomto nešťastí o svojich kolegov. V hlbokej pokore sa pripájame k smútku rodín obetí a vzdávame úctu zosnulým.

V piatok 15. novembra si počas štátneho smútku v tichosti uctíme pamiatku obetí nešťastia. 

Česť ich pamiatke!

Ilustračná fotografia: Pixabay License

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.