Hlas univerzít

Viedeň, 13. 12. 2018. Rakúska rektorská konferencia (UNIKO) iniciovala spoločný seminár s názvom "Univerzity za osvetu". Na seminári sa zúčastnili zástupcovia národných rektorských konferencií Rakúska, Nemecka, Švajčiarska, Talianska, Česka, Slovenska, Poľska, Slovinska, Chorvátska a Srbska. Za Slovenskú rektorskú konferenciu (SRK) sa zúčastnili prezident SRK profesor Marek Šmid a generálna sekretárka Mgr. Mária Čikešová. 

Prítomní diskutovali o témach akademických práv, rozsahu a dodržiavaní inštitucionálnej autonómie a jej garancii národnou legislatívou, ale aj o financovaní a spoločenskej zodpovednosti univerzít, či ich úlohe v súčasnej spoločnosti. Okrem iného sa hovorilo aj o možnostiach spolupráce – napr. pri nadchádzajúcich eurovoľbách, pri prezentácii platformy a jej otvorenie ďalším rektorským konferenciám, vzájomnej podpore a monitorovaní súčasného diania. 

Na záver podpísali prítomní prezidenti alebo zástupcovia národných rektorských konferencií Viedenské vyhlásenie a zúčastnili sa na tlačovej konferencii. V nasledujúcich dvoch rokoch bude koordinátorom platformy Univerzity za osvetu práve UNIKO.

Súvisiace informácie:

Médiá o platforme: University World News (24. 12. 2018), ACA newsletter (Edition 213 - January 2019)

Autor: Mária Čikešová

Fotografia: Jacqueline Godany, UNIKO

 

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.