Hlas univerzít

Inštitút vzdelávacej politiky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej "IVP") publikoval v auguste 2017 komentár o vnútornej organizácii slovenských vysokých škôl "Tajomstvo zlatého rezu. Analýza riadenia a samosprávy vysokých škôl".

Hlavné závery analýzy: Prehlbovanie autonómie vysokých škôl na Slovensku sa doposiaľ sústredilo najmä na hospodársku a ekonomickú oblasť, menej už na oblasť ich organizácie a riadenia. Vyvážený vzťah medzi autonómiou v riadení a zodpovednosťou za výsledky však podľa medzinárodných skúseností patrí medzi dôležité predpoklady ich úspechu. V oblasti organizácie a riadenia považuje IVP za problematickú úpravu štátnej regulácie samosprávy vysokých škôl, nevyvážený vzťah medzi samosprávou na úrovni vysokej školy a na úrovni jej fakúlt, dominantný vplyv interných kapacít na riadenie a nefunkčné kontrolné mechanizmy. 

IVP v analýze predkladá odporúčania na zredukovanie zákonných požiadaviek na vnútorné usporiadanie samosprávy vysokých škôl, zmenu kompetencií a zloženia jednotlivých samosprávnych orgánov a posilnenie transparentných kontrolných mechanizmov.

Celý komentár je dostupný na goo.gl/3iM5mP.

Zdroj: www.minedu.sk a IVP

 

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.