Hlas univerzít

Prezident Slovenskej rektorskej konferencie Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. praje v mene Slovenskej rektorskej konferencie všetkým členom slovenskej akademickej obce a občanom SR spokojné, láskou a porozumením naplnené vianočné sviatky a úspešný nový rok 2020.

Zdroj: Background vector created by BiZkettE1 - www.freepik.com

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.