Hlas univerzít

Viceprezident SRK profesor Libor Vozár spolu s predsedom SAV dnes odovzdali ocenenie absolútnej víťazke súťaže "Študentská osobnosť Slovenska" v akad. roku 2018/19, ktorou sa stala Mgr. Erika Chocholová. Erika Chocholová je absolventkou Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a v súčasnosti pracuje na Chemickom ústave SAV. V tíme Ing. Jána Tkáča, DrSc. a pod vedením školiteľa Ing. Tomáša Bertóka, PhD. bola v rokoch 2015 až 2017 spoluriešiteľkou ERC Starting Grantu. Za svoju diplomovú prácu v študijnom programe biochémia získala v roku 2015 Cenu rektora Univerzity Komenského v Bratislave. 

Už 15. ročník súťaže "Študentská osobnosť Slovenska"🇸🇰 zorganizovala JCI Slovakia pod záštitou prezidentky SR Zuzany Čaputovej a pod odbornou garanciou SRK a SAV. V 12 kategóriách boli ocenení nasledujúci mladí odborníci pôsobiaci na slovenských vysokých školách a na SAV:

 1. Elektrotechnika, priemyslené technológie: Ing. Ivan Labaj (Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne)
 2. Hutníctvo, strojárstvo, ebergetika: Ing. Patrik Kósa (Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre)
 3. Informatika a matematicko-fyzikálne vedy: Ing. Irena Jadlovská (Technická univerzita v Košiciach)
 4. Lekárske vedy, farmácia: Mgr. Jana Plavá (Ústav experimentálnej onkológie SAV)
 5. Prírodné vedy, chémia: Mgr. Erika Chocholová (Chemický ústav SAV)
 6. Stavebníctvo, architektúra:  Ing. Matthias Marcel Jean Arnould (Slovenská technická univerzita v Bratislave)
 7. Poľnohospodárstvo, lesníctvo, drevárstvo: Ing. Dana Rajnincová, PhD. (Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre)
 8. Filozofia, politológia, sociológia, pedagogika: Mgr. Jozef Michal Mintál (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici)
 9. Právo: JUDr. Jakub Neumann (Trnavská univerzita v Trnave)
 10. Kultúra, umenie: Mgr. art. Zuzana Pustaiová (Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave)
 11. Ekonómia: Ing. Peter Šedík, PhD. (Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre)
 12. Šport: Bc. Karin Freyová (Univerzita Komenského v Bratislave)

Zdroj: JCI Slovakia

Fotografia: SRK

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.