Hlas univerzít

Bratislava, aktualizované 4. 10. 2019. Slovenská rektorská konferencia sa pripojila ku kampani #EUInvestInKnowledge, ktorá vyzýva inštitúcie EÚ a ich lídrov zvýšiť financovanie výskumu a inovácií na európskej úrovni v novom viacročnom finančnom rámci (2021 - 2027). Univerzity v Európe a ich zástupcovia žiadajú financovanie pre budúci program Horizont Európa min. na úrovni 120 miliárd eur. Aktivitu iniciovala Európska asociácia univerzít (EUA, www.eua.be) spolu s ďalšími 14 európskymi asociáciami.

V tejto súvislosti prezident SRK Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. zaslal listy ministrovi financií SR a ministrovi zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, v ktorých ich vyzval podporiť zvýšenie kolektívneho investovania do výskumu a vzdelávania na európskej úrovni v súvislosti s prípravou budúceho Viacročného finančného rámca Európskej únie na roky 2021 - 2028. Prezident SRK okrem iného píše: "Investície do výskumu a vzdelávania sú najúčinnejším, najudržateľnejším a do budúcnosti orientovaným záväzkom, ktorý môže EÚ pre svojich občanov podporiť. Investície do vzdelávania, ako aj do výskumu a inovácií na európskej úrovni predstavujú predovšetkým investície do ľudí, najmä do európskej mládeže, podporujú rozvoj talentov, ale tiež kapitálu. Ide o podmienku, bez ktorej sa nenaplní ambícia zmeniť Európsku úniu na svetového lídra v raste a konkurencieschopnosti založenej na inováciách."

Do kampane #EUInvestInKnowledge sa môžu zapojiť aj vysokoškolské inštitúcie, výskumné organizácie prostredníctvom online formulára na stránke www.EUinvestinknowledge.eu.

11 dôvodov, prečo by mala Európska únia viac podporovať vedu a výskum, nájdete v priloženom dokumente EUA #UnLockEUFuture.

Viac informácií: FB SRK 

Autor: Mária Čikešová

Ilustračná fotografia: TUKE

 

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.