Hlas univerzít

11. mája 2021 sa konalo dištančné zasadnutie Slovenskej rektorskej konferencie, na ktorom sa diskutovalo o aktuálnom stave navrhovaných zmien vo vysokoškolskej legislatíve. V tejto súvislosti schválili členovia SRK per rollam stanovisko, v ktorom definujú kľúčové problémy slovenských vysokých škôl a ktoré sú spojené s dlhodobým podfinancovaním sektora. Podrobnejšie sú podnety SRK rozpracované v prioritách „Moderné vysoké školy, silný manažment, univerzitná identita“, ktoré boli revidované a schválené spoločne so stanoviskom SRK.

Na zasadnutí rektorky a rektori diskutovali aj o možnostiach prechodu ku konceptu „zelených univerzít“, ktorý však bude možný, len v prípade poskytnutia dodatočných prostriedkov od financujúcich autorít. Štát má podľa SRK nástroje, ako môže podporiť „zelené univerzity“ a mal by ich využívať.

Súvisiace informácie:

Ilustračná fotografia: internet

 

Webové sídlo vytvorila a prevádzkuje spoločnosť Teacher.sk, s.r.o.